Els saigs podran executar tots els expedients civils i administratius encallats a la Batllia

El Govern aprova la modificació de l’actual llei que regula els executors d’embargaments i altres resolucions i els dóna més eines però també els imposa més obligacions -ser més proporcionals, valorar millor els deutors- que podran ser sancionades de no complir-se

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, durant la compareixença.
El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, durant la compareixença. SFGA

Els saig podran executar tots els expedients de naturalesa civil i administrativa -multes de trànsit, deutes pendents reconeguts judicialment, impostos no abonats- que estiguin encallats a la Batllia. Tinguin l’antiguitat que tinguin mentre siguin executables i la reclamació no hagi prescrit pel motiu que sigui. Aquest és un dels canvis més substancials de la modificació acordada pel Govern a la llei que regula els executors d’embargaments i resolucions judicials.

El consell de ministres ha donat llum verda a uns canvis que feia mesos que s’estaven preparant i que l’esclat de la pandèmia van deixar al calaix. Evident, el projecte de llei ha d’anar cap al Consell General i haurà d’acabar de ser perfilat en seu parlamentària. Per tant, alguns dels canvis proposats en el text encara es poden veure alterats. Però la decisió de donar més eines als saigs perquè puguin contribuir al desembús de la Justícia sembla que és força consensuat. Com ho és, també, posar certes barreres perquè els executors no es puguin passar de frenada com ho han fet en algunes ocasions.

Hi ha dos elements clau: la modificació consagra el principi de proporcionalitat com una línia estricta que hauran de seguir els saigs i, també, imposa més obligacions a l’executor a l’hora de valorar un deutor

En aquest sentit, hi ha dos elements clau: la modificació consagra el principi de proporcionalitat com una línia estricta que hauran de seguir els saigs i, també, imposa més obligacions a l’executor a l’hora de valorar un deutor. S’haurà de ser més escrupolós en el sentit d’assegurar-se molt molt que qualsevol embarg o altra mesura que s’imposi a un deutor no li impedeixi viure amb dignitat. Aquestes dues decisions són una arma de doble tall per als saigs. Els dóna més força en relació amb els creditors, però els imposa més obligacions quant als deutors. I tot plegat es trasllada al règim sancionador. No respectar la proporcionalitat exigida, per exemple, es podrà considerar com una falta greu o molt greu.

Ens canvis pretenen donar, en general una major seguretat jurídica. I són fruit del treball fet pels tres saigs en exercici els darrers cinc anys més aquelles apreciacions realitzades pel ministeri de Justícia arran dels problemes que ha hagut de resoldre, sobretot a nivell disciplinari, respecte d’algun o alguns dels executors. També s’ha demanat parer al Consell Superior de la Justícia. La cúpula judicial és la primera en trobar mecanismes per desencallar l’embús judicial. Fins ara, els saigs podien executar resolucions des del 2014 cap aquí. Ara, com s’ha dit, es podrà anar tan enrere com s’escaigui.

Nunci

Una altra de les qüestions que, si ho avala el Consell, farà la llei és crear la figura del nunci del saig. Un professional revestit d’autoritat que podrà notificar les decisions del saig. Ara es feia a través d’empreses distribuïdores de correu, per exemple. Però això sempre generava uns dubtes legals que podien afavorir en alguns casos el suposat notificat. ¿La notificació s’havia fet degudament o no? Amb la nova figura, que haurà d’anar sufragada o bé per cada despatx com a personal del mateix o bé pel la Cambra de Saig, aquests dubtes legals eventuals s’acabaran.

La modificació, que harmonitza la legislació actual al nou Codi de procediment civil ja en vigor, també estableix, per exemple, que l’òrgan disciplinari previst inicialment a la llei sigui qui faci la instrucció dels expedients i proposi les potencials sancions. Però serà el ministeri qui efectivament sancioni. També s’allarga el termini per fer efectiu els embargaments, que fins ara és de cinc dies des que s’anuncien a què s’executen i que es proposa que passi a ser de quinze dies.

I encara alguns altres dels canvis que figuren en la modificació, genèricament presentada aquest dimecres després de la reunió del consell de ministres pel titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, serien, per exemplar, habilitar que les subhastes es puguin fer per mitjans telemàtics o possibilitar que els saigs puguin també executar els laudes arbitrals. Tot plegat, en aquests dos casos, per exemple, són evolucions al tomb d’aspectes com la pandèmia o la implementació de noves figures legals.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending