Els Mallol demanen a la Batllia que els Cachafeiro els retornin el Punt de Trobada en dos mesos

La representació lletrada de la societat titular dels terrenys on hi ha bastit el centre comercial lauredià considera que és innecessària fer una compareixença pública perquè les parts puguin exposar les seves posicions

Cartell de centre comercial Punt de Trobada
Cartell de centre comercial Punt de Trobada Cristian Cortés

La propietat del terreny on està bastit el Punt de Trobada demana a la Batllia que doni un termini màxim de dos mesos perquè els Cachafeiro retornin la possessió de l’establiment on hi ha muntat el centre comercial. Els Mallol consideren que el termini és suficient i que s'ajusta al que els explotadors del negoci han dit que necessiten per la retirada del mobiliari i elements que no formen part de l'immoble. I recorden que el terreny s’ha de retornar amb tots els immobles que s’hagin construït al damunt, només amb el desgast propi del pas dels anys i l’activitat duta a terme.

La societat Cosp, que és la titular del terreny i qui insta el desnonament del Punt de Trobada després de la finalització del contracte d’arrendament de la parcel·la, ha presentat aquest dimecres a la Batllia les seves al·legacions en relació amb el pla de desallotjament presentat el dia abans de Sant Joan per les societats explotadores del centre comercial. Els Cachafeiro demanaven dotze mesos per dur a terme una correcta i ordenada liquidació i dos mesos més per desmuntar la paradeta.

La propietat atorga els dos mesos que els explotadors del negoci consideren necessari per desmuntar el centre comercial, però recorden que la liquidació dels estocs i el personal no és el seu problema

Els Mallol consideren que si els Cachafeiro consideren que necessiten dos mesos per desmuntar el centre comercial, aquest és el termini que se'ls ha de concedir i que, a més, troben raonable i ajustat a la normativa aplicable en el present cas. En el seu escrit d'al·legacions a les manifestacions fetes per Cori i Execo, les dues societats lligades als Cachafeiro, els propietaris del terreny diuen que la qüestió de la liquidació dels estocs i dels treballadors "és jurídicament irrellevant". I més en l'estadi processal en què s'està.

En aquest sentit, els Mallol remarquen que la qüestió de poder liquidar els molts productes que encara tenen emmagatzemats i així poder aconseguir el finançament necessari per poder pagar tots els deutes que tenen contrets o les compensacions derivades del tancament del negoci és una qüestió que només concerneix als arrendataris i que, en conseqüència, això no pot afectar en cap cas a l'arrendador, al propietari del terreny, que l'únic que va fer al seu dia va ser llogar la parcel·la. El que s'hi fes allí va per compte i risc de l'arrendatari, recorda la representació lletrada de Cosp.

El característic rètol del Punt de Trobada.

Relacionat

Desallotjar el Punt de Trobada: de quinze dies a catorze mesos

Als Mallol els preocupa molt -treuen ferro a tota la descripció de la situació empresarial que descriuen els representants legals dels Cachafeiro perquè, recorden, el que a ells els pertoca és recuperar la possessió del terreny i més quan els Cachafeiro han estat condemnats a marxar-ne- que Execo i Cori parlin de retirar "elements que no formen part de l'immoble". En aquest sentit, recorden que instal·lacions de tota mena, sistemes de climatització, escales mecàniques o ascensors ja formen part de l'immoble perquè hi estan 'apegats' en permanència. Una altra cosa és bens mobles que temporalment puguin estar en un indret de l'edifici. Un quadre, per posar un exemple banal.

Per tant, i reiterant el que ja havien sol·licitat en el seu dia, demanen a la Batllia que quan s'hagi de fer el lliurament, quan s'hagi de retornar la possessió del terreny hi hagi presència d'una mena de comitiva amb presència de tècnics especialistes que puguin constatar l'estat en què es troba l'edifici per si cal posteriorment endegar algun tipus d'acció reclamatòria. Per contra, Cosp no considera necessària la pretensió de l'adversa de fer una compareixença presencial de totes les parts per debatre sobre els terminis del desallotjament. La representació lletrada dels Cachafeiro considerava que la 'vistilla' serviria perquè s’entengués més i millor les pretensions dels explotadors del Punt.

Comentaris (4)

Trending