Govern assegura que promou una llei per donar més garanties al ciutadà davant l’administració

El consell de ministres dóna llum verd a un nou marc legal contenciós-administratiu que hauria d’agilitzar els plets i fixar un termini de resolució

Josep Maria Rossell durant la presentació del projecte de llei.
Josep Maria Rossell durant la presentació del projecte de llei. Toni Solanelles

Plets més àgils i amb uns terminis de resolució taxats. I, alhora, més garanties per al ciutadà per quan hagi d’endegar un plet contra l’administració. Aquests són alguns dels beneficis que assegura que el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el nou projecte de llei del procediment contenciós-administratiu que el Govern ha aprovat aquest dimecres. D’entrada, s’actualitza el marc legal sobre la matèria, la regulació de la qual encara és prèvia a la promulgació de la Constitució.

El projecte de llei adapta l’ordenament jurídic “a la realitat actual i als nous estàndards en matèria processal”, ha explicat Rossell, que assegura que el text, que s’ha d’enviar al Consell General, incorpora “elements que doten d’agilitat i eficiència” el procediment. Segons el ministre, fins ara no hi havia terminis per dictar sentència. I el projecte de llei els fixa. I també fa preceptiva la presència d’advocat en els tràmits legals administratius.

El projecte legislatiu estableix que si a l’escrit de resposta s’invoquen fets nous, no esmentats a la demanda, el recurrent gaudeix d’un tràmit d'al·legacions complementàries, i també gaudeix d’aquesta possibilitat en rebre trasllat de l’expedient administratiu. Així mateix, en cas que el recurrent consideri que aquest expedient no està complet disposa d’un termini per posar-ho en coneixement del tribunal, a fi que aquest pugui reclamar l’aportació dels documents que hi falten, i s’amplia d’un a dos mesos, a comptar de la publicació de la norma o de la notificació de l’acte impugnats, el termini per a la presentació de la demanda. Seria aquí on rau una major seguretat jurídica, sempre segons la versió de Rossell, i el canal pel qual es reforcen les garanties processals del recurrent en el procediment contenciós-administratiu.

Com massa s’ha acostumat a fer el Govern massa sovint, a través d’aquest projecte de llei es proposa canviar altres textos legals. Així, una de les modificacions més importants previstes és que mitjançant la modificació de la Llei qualificada de la Justícia, es preveu que en matèria administrativa, la competència objectiva per a conèixer dels assumptes en primera instància s’atribueix, en tots els cassos, a un tribunal unipersonal, i per tant els recursos contenciosos-administratius són jutjats per un sol batlle adscrit a la secció administrativa del Tribunal de Batlles. Aquest fet hauria de donar més agilitat i eficiència a l’administració de Justícia, i ha de facilitar el compliment dels terminis que aquesta llei imposa al tribunal per a la realització dels actes processals.

El ministre de Justícia i Interior ha destacat que la disposició final tercera preveu la modificació de la Llei de taxes judicials, amb els objectius de simplificar i millorar el procediment, amb un nou sistema d’autoliquidació que substitueix l’actual sistema amb els segells -una decisió per donar satisfacció al Consell Superior de la Justícia, que actualment incompleix la llei perquè no està emetent dits segells-, i, també, de facilitar l’accés a la Justícia per part dels administrats ja que determinades actuacions processals no es graven.

Comentaris

Trending