L’‘encariment judicial’ es manté i es promouran canvis perquè no calguin segells per a les taxes

Casadevall recorda que l’actualització de preus es va acordar el 2018 i que si bé probablement ara no es faria si calgués fer-ho també ha deixat clar que feia anys que no hi havia cap revisió de tarifes

Enric Casadevall conversant amb el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, en presència del secretari d'Estat, Joan León.
Enric Casadevall conversant amb el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, en presència del secretari d'Estat, Joan León. Toni Solanelles

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha recordat que, segurament, si s’hagués de fer ara amb la situació de crisi derivada de la pandèmia que hi ha, probablement no es revisarien a l’alça els preus de les taxes judicials, però com que és una decisió adoptada el 2018 que ara entra en vigor a través de les disposicions contingudes en el Codi de procediment civil, doncs l’encariment ja està fet. Un encariment relatiu, ha explicat Casadevall tot recordant que feia molts anys que no hi havia cap actualització tarifària.

El president de la cúpula judicial sí que ha admès que caldrà fer un aclariment pel que fa al preu de les còpies de documents, de dossiers, perquè no és mateix una còpia física, ja només que sia pel cost del paper, que el d’una còpia digital. En aquest sentit, sí que hi haurà una revisió dels preus públics marcats, però sobre les taxes judicials, ha afirmat Casadevall, el Consell Superior no promourà cap rebaixa. Una altra cosa és que el Govern adopti alguna decisió al respecte. I ho podria arribar a fer en el marc d’una modificació legislativa que la cúpula judicial li sol·licitarà.

Per llei, les taxes judicials s’han de notificar en cada document que s’entra a través d’un timbre, d’un segell que fins ara comercialitzava el Col·legi d’Advocats. Des de l’entrada en vigor del Codi de procediment civil no només han canviat els imports, també la responsabilitat ha passat de l’ens col·legial a la cúpula judicial i, ah manoi, el Consell Superior no havia previst aquesta circumstància o se la volia estalviar. I de les paraules de Casadevall sembla que ‘triomfa’ la segona versió.

Façana principal de la Seu de la Justícia.

Relacionat

Operadors jurídics contra l’‘abús tarifari’ i la ‘deixadesa legal’ del Consell Superior

Perquè la voluntat és sol·licitar al Govern que en el primer text legislatiu que pugui, inclogui una disposició modificatòria del text sobre els procediments judicials per la qual el format dels dits segells pugui ser electrònic. Que no calgui imprimir a l’avança segells tradicionals de colors diferents en funció del preu que representin. “I menys que s’hagin de llepar amb els temps que corren”, ha deixat anar Casadevall, que ha explicat que en aquest marc el Govern podria aprofitar, si ho vol, per modificar els preus.

L’encariment del cost dels processos judicials ha estat rebut amb fort malestar per bona part dels advocats, que consideren que suposa una trava més en l’accés a la Justícia i, per tant, una vulneració d’un dret fonamental. De fet, els advocats estan molestos per diverses decisions adoptades ja sigui pel legislador ja sigui pels òrgans jurisdiccionals amb l’aval suposat del Consell Superior. En aquest sentit, tampoc no ha agradat gens que per anar a consultar expedients, sumari, s’hagi de passar, sí o sí, per la sol·licitud d’una cita prèvia.

Codi de procediment penal

Casadevall ha reconegut també que entre els organismes jurisdiccionals hi ha moltes reticències sobre el nou Codi de procediment penal que està preparant el ministeri de Justícia i que suposaria, segons algunes fonts, canviar de dalt a baix el sistema. El president del Consell Superior ha explicat que la qüestió no es tracta amb l’organisme de gestió judicial sinó que el departament que encapçala Josep Maria Rossell tracta la qüestió directament amb els representants de cadascuna de les jurisdiccions.

El president de la cúpula judicial ha reconegut, això sí, que sembla que els batlles i magistrats consideren que el sistema que es proposa “topa amb la Constitució”. En aquest sentit, fonts d’algunes de les jurisdiccions han explicat que les institucions de naturalesa política i el poder legislatiu té la potestat d’introduir els canvis que consideri escaients però que, en tot cas, s’ha de vetllar perquè el sistema continuï sent “garantista”.

Comentaris (2)

Trending