Concurs per dotar de nous secretaris judicials la Batllia i la fiscalia

Els candidats es poden presentar fins l’11 de gener, han de ser nacionals sense antecedents penals ni haver estat apartats mai de l’administració i que estiguin en possessió com a mínim d’un títol de nivell 4 del Marc Andorrà de titulacions d’ensenyament superior en l’àmbit del dret

Una imatge de la Seu de la Justícia.
Una imatge de la Seu de la Justícia. Toni Solanelles

El Consell Superior de la Justícia ha posat en marxa un concurs per dotar de noves places de secretari judicial tant la Batllia com la fiscalia. Efectivament, en promocionar al lloc de batlle cinc secretaris judicials que ho eren fins ara, ara cal cobrir aquests llocs. Quatre són per a la Batllia i un cinquè per a la fiscalia. El termini per a la presentació de candidats, que han de ser nacionals i sense antecedents, és l’11 de gener a les 3 de la tarda.

En el BOPA d’aquest dimecres es publiquen les característiques bàsiques del procés de selecció i, també, els requisits que han d’ostentar, com per exemple no haver estat mai separats de l’administració si és que en alguna ocasió s’hi ha treballat. Tampoc no estar inhabilitat per a cap càrrec públic. Cal estar en possessió com a mínim d’un títol de nivell 4 del Marc Andorrà de titulacions d’ensenyament superior en l’àmbit del dret, lliurat o reconegut pel Govern i tenir el nivell B2 de català almenys.

Es faran diverses proves, tant pràctiques com teòriques, tant orals com escrites, i el jurat serà composat pel president de la cúpula judicial, Enric Casadevall, i la també integrant del Consell Superior Clàudia Arias, i tres membres de la judicatura: el president de la Batllia, David Moynat, i les magistrades del Tribunal Superior Alexandra Cornella i del Tribunal de Corts Canòlic Mingorance. El lloc de treball en qüestió correspon al nivell 1A del sistema de classificació del personal de l’administració de Justícia, amb una retribució anyal bruta de 36.366,59 euros, distribuïda en tretze pagues.

Comentaris

Trending