El comú ha de pagar 4.200 euros per una caiguda deguda al mal estat de la vorera a Prat de la Creu

Els tribunals atribueixen al deficient manteniment de la voravia només el 50% de la responsabilitat de l’accident ja que la vianant lesionada hauria pogut evitar el punt degradat

Una imatge de la vorera a Prat de la Creu.
Una imatge de la vorera a Prat de la Creu. Toni Solanelles

El comú d’Andorra la Vella haurà d’abonar 4.207,93 euros a una vianant que el juny del 2019 es va lesionar en caure degut al mal estat que presentava la vorera del carrer Prat de la Creu, a la zona de Tobira. Els tribunals han conclòs que no hi ha dubte que la voravia presentava un manteniment deficient. Però no li donen tota la culpa al comú. També recorda la sala administrativa del Tribunal Superior que la dona hauria pogut evitar el punt defectuós perquè tenia espai per fer-ho.

Inicialment, la Batllia va ometre la responsabilitat de la corporació de la capital en considerar que la vianant accidentada pretenia creuar el carrer per un lloc que no tocava i, per tant, infringint les normes. “La interessada es proposava baixar de la voravia a fi de travessar la calçada per un indret inadequat, a poca distància d’un pas de vianants i amb infracció de les normes del Codi de la circulació, circumstància que exclouria la responsabilitat administrativa”, mantenia la sentència de primera instància.

Però el Superior assegura en una resolució recentment dictada que “aquesta conclusió es basa en indicis insuficients, com són el fet de que la recurrent circulava prop de la vorada i a poca distància del suport d’un fanal. No es pot oblidar que cap de les parts ha sostingut en la instància aquesta tesi, que tampoc resulta de les declaracions que consten en les actuacions. En conseqüència, no es pot considerar acreditat que la interessada anés a creuar el carrer per aquell lloc, infringint les normes de circulació”.

L'enfonsament que presentava la via pública a la zona de Tobira “fou un element causal que indefugiblement contribuí a la producció de la caiguda, doncs certament el desnivell existent en aquell concret indret pot provocar una ensopegada com la que efectivament es produí”, segons els tribunals

A partir d’aquí, la sala recorda que el comú d’Andorra la Vella va admetre l’existència d’un enfonsament del paviment i que la Batllia ja va considerar inicialment que aquell enfonsament “fou un element causal que indefugiblement contribuí a la producció de la caiguda, doncs certament el desnivell existent en aquell concret indret pot provocar una ensopegada com la que efectivament es produí”. Les fotografies que inclouria el dossier no deixen lloc a dubte sobre “els defectes que presentava el paviment en aquell indret eren susceptibles de donar lloc a la caiguda de la interessada, pel desnivell existent, cosa que compromet la responsabilitat administrativa del comú”.

Però és aquí quan els magistrats consideren que no tota la culpa es pot atribuir a la deixadesa de l’administració. També cal considerar, recorda la sentència, que la recurrent circulava per l’extrem de la voravia, “quan disposava de tota l’extensió d’aquesta per fer-ho, de manera que, amb una deguda atenció per la seva part, hagués pogut evitar el punt de la vorera que presentava un estat deficient, i així la caiguda no s’hagués produït”. En conseqüència, procedeix apreciar que s’ha produït en aquest cas concret una concurrència de culpes que “determina la moderació de la responsabilitat administrativa” i s’ha de repartir a parts iguals la responsabilitat de la caiguda.

Per tant, estableix la responsabilitat del comú en el 50% i l’altre 50% el considera culpa de la vianant. Si sumant els diferents aspectes indemnitzatoris, s’arriba a una xifra de 8.415,85 euros que cal repartir a parts iguals, és quan s’arriba a condemnar el comú a haver d’abonar a la vianant un total de 4.207,93 euros.

Comentaris

Trending