El Codi Penal no perseguirà les ‘fake news’

La majoria considera més adient no incloure aquest delicte a la legislació i el suprimeix de la modificació legislativa via una esmena similar a la presentada també des del grup socialdemòcrata

Les 'fake news' finalment no seran un delicte.
Les 'fake news' finalment no seran un delicte.

Les ‘fake news’ no es tipificaran com a delicte. Els canvis al Codi Penal que, ara mateix, es troben a tràmit al Consell General acabaran descartant aquesta possibilitat, que plantejava el text originàriament enviat pel Consell al parlament. Les esmenes presentades pels grups de la majoria ho tiraran enrere, seguint també, de fet, la proposta feta des dels socialdemòcrates. En canvi, no es considera cap problema que s’endureixi el delicte contra l’honor de les institucions.

El projecte de llei original afegeix un nou article, el 181 bis, al Codi Penal. En ell, sota la denominació de ‘Creació, publicació i difusió de notícies falses’, es tipifica que qui “intencionadament, creï, publiqui o difongui de qualsevol manera una notícia falsa en referència a una persona física o jurídica, menyscabi greument la seva dignitat o imatge, i alteri greument el desenvolupament de la seva vida quotidiana i amb un manifest menyspreu a la veritat, ha de ser castigat amb una pena de presó de fins a un any o d’arrest”. A banda, s’adverteix que si el responsable “ho fa en l’exercici del seu càrrec o ofici en un mitjà de comunicació o social, n’és responsable civil solidària la persona física o jurídica propietària del mitjà a través del qual s’hagi creat, publicat o difós de qualsevol manera la notícia falsa”. Per últim, s’indica que “en els supòsits de gravetat especial, el tribunal pot imposar la publicació de la sentència”.

Les 'fake news' serien perseguibles com a delicte.

Relacionat

Setge a les ‘fake news’ o com blindar-se de les crítiques

Aquest article de la modificació havia aixecat polseguera. Es veia com una certa forma d’intentar controlar algunes informacions que poguessin molestar algunes autoritats. Les crítiques també apuntaven que podia suposar una limitació de drets fonamentals vinculats a la informació i la comunicació, per molt que l’objectiu sigui lluitar contra les ‘fake news’.

Finalment, però, el Codi Penal no inclourà aquest article. Els grups de la majoria han presentat una esmena de supressió i, per tant, quedarà fora del text final que es voti al ple. “Pensem que pot atemptar a la llibertat de premsa i d’informació”, ha argumentat les fonts consultades. A banda, s’entén que “ja hi ha delictes tipificats que penalitzen aquestes conductes”, com ara el de calúmnies o difamació.

L’esmena de la majoria coincideix amb una altra proposada des del grup parlamentari socialdemòcrata. El PS tampoc comparteix la tipificació de les ‘fake news’ i vol suprimir del text aquest article. “Considerem que el tema s’ha de resoldre per la via civil, a instància de l’ofès. En estar legislada la reparació a l’honor de les persones en seu civil, considerem que no escau sancionar també en seu penal”, justifiquen.

En canvi, on hi ha diferències entre majoria i l’oposició PS és amb els canvis en el delicte contra l’honor de les institucions. Els socialdemòcrates el volen suprimir totalment del Codi Penal. En canvi, DA, Independents i Ciutadans Compromesos no han fet cap esmena sobre aquesta part de la llei i ja consideren convenien, com es fa amb altres accions, endurir els càstigs si es cometen “via mitjans o xarxes”.

Comentaris (6)

Trending