La Batllia comença a indagar si l’AFA ha actuat bé en el ‘cas BPA’

La sala administrativa admet a tràmit les demandes dels diferents integrants del consell d’administració de l’entitat intervinguda i de la direcció expedientats per faltes greus o molt greus

Una imatge de la seu central de BPA quan estava operativa.
Una imatge de la seu central de BPA quan estava operativa. ARXIU

La sala administrativa de la Batllia ha començat a indagar si l’actuació de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) en el marc de l’expedient administratiu que va acabar amb la imposició d’elevades sancions a diversos integrants del consell d’administració i de la direcció de Banca Privada d’Andorra (BPA) és correcta o no ho és. La Batllia ha d’analitzar les diferents demandes presentades pels administradors i directius del banc ara en fase de resolució, una vegada s’han admès a tràmit les recursos contenciosos administratius.

Una de les primeres qüestions que haurà de dirimir la Batllia, i aquest és un dels primers motius que al·leguen els demandants també, és que l’expedient administratiu està tot ell prescrit, ja que no es va notificar degudament en el termini que tocava. Si aquest motiu s’admetés ja no hi hauria res més a debatre. Cauria tot ell i l’expedient amb les infraccions molt greus o greus i les altíssimes sancions d’inhabilitació o pecuniàries que estipula quedarien sense efecte.

Seu central de BPA.

Relacionat

Els sancionats per l’AFA en el ‘cas BPA’ consideren els fets prescrits i l’expedient prospectiu

Però, a més a més i en essència, les demandes, més o menys totes amb motius molt similars, al·leguen que s’ha fet un expedient a mida per justificar la intervenció del banc. O dit d’una altra manera, primer es va intervenir i, després, s’hauria ‘muntat’ l’expedient administratiu que, alhora, denuncien els demandants, seria prospectiu. És a dir, que partint que l’entitat i els seus responsables eren ‘culpables’ es va anar a cercar sobre quina base es podia construir aquesta culpabilitat.

Un altre dels elements de pes en les al·legacions que es fan en les demandes, segons que ha pogut saber l’Altaveu, és que les infraccions que es descriuen, en molts casos o en tots, tenen un caràcter retroactiu. És a dir, segons les demandes, es consideren infraccions pràctiques que al dia que es van realitzar eren com a mínim tolerades pel sistema financer i normatiu del moment. Ara la Batllia haurà d’aclarir si l’expedient de l’AFA s’aguanta o, per contra, presenta falles.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending