La troca s’embolica una mica més en el cas del controvertit concurs d’oficials de policia

El propi Govern reconeix que el ministeri d’Interior no va executar degudament la sentència de la sala administrativa del Tribunal Superior i obliga a refer el comitè tècnic de selecció i a tornar a revisar els mèrits dels concursants

Despatx central de la policial, al carrer Ciutat de Sabadell.
Despatx central de la policial, al carrer Ciutat de Sabadell. Toni Solanelles

Cinc anys després, el concurs d’oficials que havia de servir per refer la línia de comandament de la policia després de múltiples jubilacions continua donant guerra. Continua embolicant-se. Si fa uns mesos el ministeri d’Interior va donar per executada la sentència de la sala administrativa del Tribunal Superior i als efectes pràctics no va comportar cap canvi el fet que la Justícia considerés que no s’havia fet prou bé, ara és el Govern en ple qui deixa sense efecte l’execució ministerial i obliga a una nova revisió del concurs per una indeguda configuració del comitè de selecció.

En una resolució aprovada dimecres pel consell de ministres i que s’està notificant a les parts, que té a veure amb els recursos administratius presentats per dos sotsoficials que aspiraven al grau superior i que van quedar en les places vuitena i novena d’un concurs que atorgava set llocs, s’acorda estimar en part els recursos i en conseqüència “anul·lar” l’acta emesa pel comitè tècnic de selecció -el tribunal avaluador, per dir-ho d’alguna manera- i “retrotraure les actuacions i nomenar un nou membre el comitè per tal de valorar novament als candidats del concurs-oposició” de conformitat novament amb el que van dir al seu dia els tribunals.

Façana del despatx central de la policia pel carrer Ciutat de Sabadell.

Relacionat

Govern s’agafa més temps per respondre els nous recursos contra el controvertit concurs d’oficials

El comitè avaluador no estava ben configurat. Entre altres coses perquè el serial fa tant que dura que una de les integrants del jurat laboral original ja està jubilada i no forma part del cos. Per tant, no podia tornar a fer part del comitè que va haver de tornar a revisar el concurs. I ara s’haurà de nomenar de manera correcta qui pertoqui i revisar de nou el concurs tenint en compte, per exemple, el valor de les hores lectives de les formacions acadèmiques realitzades per tots els candidats que al seu dia es van presentar al concurs.

Sobre el paper, l’acta hauria de ser igual com la que es va impugnar recentment i no hi haurien d’haver canvis. Però algunes fonts han assegurat que hi pot haver elements que facin modificar la balança. Un dels dos recurrents ha anunciat recentment que es jubila. Ho fa gairebé d’immediat atès que vol reorientar la seva activitat professional cap a una altra banda. El que d’una banda podria ser un alleujament per la direcció policial i per al concurs, per dir-ho d’alguna forma, pot esdevenir, també, un motiu de nova preocupació.

Façana del despatx central de la policia pel carrer Ciutat de Sabadell.

Relacionat

El serial del concurs d’oficials a la policia continua: recurs contra el recàlcul de les notes

I és que en jubilar-se i passar a cobrar una pensió procedent de la policia, no és el mateix fer-ho amb un grau que amb un altre. Per qüestions de forma, de diners i, també, de conviccions personals. En tot cas, segons fonts del ministeri, cert és que amb un nou escenari al front, i davant el fet d’haver de cobrar una pensió, el sotsoficials recurrent que ara deixa el cos estarà legitimat per continuar la batalla legal tot defensant que no cobra de pensió el que considera que li percebria.

Per tant, s’obre, o es pot obrir, un nou plet que allargui més encara un cas que ja ve de lluny. D’aquí que, estant clar, sempre que la decisió governamental prengui fermesa, que s’ha de refer oficialment el comitè tècnic de selecció i aquest ha d’explicitar en una nova acta la suposada revisió del concurs d’oficials, no és tan evident quina serà la resolució final. I la troca, per tant, continua ben embolicada.

Comentaris (6)

Trending