El serial del concurs d’oficials a la policia continua: recurs contra el recàlcul de les notes

Els dos suboficials que van portar als tribunals un procés de selecció de comandaments celebrat el 2015 i que van aconseguir que el Superior obligués a tornar a valorar els candidats qüestionen ara com s’ha dut a terme aquesta valoració

Façana del despatx central de la policia pel carrer Ciutat de Sabadell.
Façana del despatx central de la policia pel carrer Ciutat de Sabadell. ARXIU

El serial del concurs promogut el 2015 pel Govern per seleccionar set oficials al cos de policia després de la desbandada de comandaments producte de l’aprovació d’un nou model de jubilacions continua. Els dos suboficials que ja van aconseguir al seu dia que el Tribunal Superior ordenés fer marxa enrere en el procés i que es tornessin a haver de valorar els candidats han recorregut ara contra el recàlcul de les notes efectuat pel ministeri d’Interior, que no només van deixar les coses com estaven sinó que van incrementar les distàncies entre els set escollits i els dos recurrents.

El procés de selecció, emmarcat com s’ha dit en un moment de moltes baixes voluntàries al cos policial perquè uniformats experimentats no van voler veure retallats els seus drets de jubilació, va ser controvertit des de l’inici. El xiuxiueig hagut des d’abans ja que se sabés el resultat del concurs es va concretar posteriorment amb el recurs d’un dels aspirants no seleccionat entre els set millors de les proves però que havia quedat a la porta d’estar seleccionat. Després, s’afegiria un segon candidat a qüestionar el procés.

Accés al despatx central de la policia pel carrer Ciutat de Sabadell d'Escaldes.

Relacionat

El controvertit concurs d’oficials de la policia queda tal com estava

Els recursos van seguir el seu procés. De seu administrativa als tribunals jurisdiccionals. Fins que l’abril d’aquest any la sala administrativa del Tribunal Superior va estimar parcialment els recursos presentats i va obligar a fer marxa enrere al concurs i a tornar a valorar els candidats. En concret, la decisió judicial del 21 de febrer passat va acordar “estimar parcialment els recursos d’apel·lació i anul·lar les resolucions impugnades, amb retroacció del procediment administratiu a fi que es procedeixi a una nova valoració dels candidats, d’acord amb els criteris que estableix el Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del cos de policia”.

I s’adoptava la citada decisió atès que en aquesta normativa s’hi “disposa que els cursos es valoraran en funció de la seva durada en hores lectives, en aquest cas, com afirmen els recurrents, s’ha donat la mateixa puntuació al títol reglat de batxillerat que a una formació sobre parlar en públic, de només 12 hores de durada. És obvi que no es pot equiparar el nombre d’hores lectives d’una i altra formació, de manera que no queda justificada la puntuació atorgada, ni el sistema que s’ha aplicat”. El ministeri d’Interior va dur a terme les seves anàlisis jurídiques i el maig el consell de ministres va donar per bo un recàlcul que no canviava en essència res.

En essència els recurrents al·leguen, per separat, que no s'han valorat adequadament les hores lectives de les formacions que consten en els seus currículums o, fins i tot, que s'han obviat algunes de les formacions inicialment reconegudes

És a dir, les set persones, els set uniformats que al seu dia havien aconseguit les places en joc i que avui són oficials amb altes responsabilitats dins el cos continuaven sent els set millors puntuats en el concurs. Fins i tot, en alguns casos, amb algunes dècimes més de les que se’ls havien atribuït inicialment. En canvi, els recurrents, vuitè i novè en la relació, acabaven distanciant-se una mica més dels set llocs capdavanters. Ara, aquests dos suboficials, per separat segons que han assegurat les fonts, han tornat a presentar un recurs. En aquest cas, contra el nou recàlcul. El procés legal, doncs, torna a començar. El recurs és ara en seu administrativa. Si el Govern tomba les pretensions dels dos suboficials el cas tornarà als tribunals.

Essencialment, els dos recurrents lamenten que no s’han valorat les hores lectives de les formacions que consta en els seus currículums, segons que han explicat fonts judicials. I, a més a més, s’al·legaria, en el recàlcul, que s’ha obviat de valorar formacions que al seu dia havien estat reconegudes com a tal. En aquest sentit, es demana que es tinguin per acceptades les hores que van aportar a la causa com a prova en seu judicial. A més, com a mínim en un dels casos, també es ‘denuncia’ la mala composició del comitè tècnic de selecció. En aquest sentit, segons fonts ministerials que han tingut accés als recursos es remarcaria que la llei diu que són quatre membres (dos representen la policia i dos el ministre) i, en canvi, en l'acta de la revaloració només hi apareixerien tres membres, dos dels quals no haurien estat ratificats per l'actual ministre (el nomenament el va fer al seu dia Xavier Espot en tan què responsable d’Interior i Justícia).

Xavier Espot en un acte patronal de la policia el 2018, quan era ministre d'Interior i Justícia.

Relacionat

La Justícia obliga a repetir un concurs que va servir per triar el 2015 set oficials de policia

Per tant, es considera que essent el comitè anòmal les seves decisions, conseqüentment, han de ser nul·les. Però encara hi ha més. Les fonts esmentades han explicat que almenys en un dels dos casos es va més enllà d’exigir la nul·litat de la nova valoració i que aquesta es torni a fer. Es considera que hi ha hagut mala fe i que estan intentant perjudica en aquest cas, al recurrent que fa aquest al·legat. I vistes les alteracions de les hores de formació i altres suposats errors en el nou recàlcul, aquest recurrent en qüestió demana que s'obrin expedients disciplinaris per determinar si hi ha hagut algun tipus de prevaricació, manipulació de documents o negligència, sense perjudici de les eventuals accions penals que es puguin derivar. Vaja, que el serial continua, ni que sigui de sèrie B, i la discussió (i fins i tot el malestar que tot plegat comporta) està servida.

Comentaris (12)

Trending