Creixen els casos atesos pel Servei de Mediació

Durant el 2020 es van atendre un total de 177 famílies, de les quals 45 ho van ser per vies telemàtiques a conseqüència de la situació sanitària

Una imatge de la Seu de la Justícia.
Una imatge de la Seu de la Justícia. Toni Solanelles

El Servei de Mediació prop de l’administració de Justícia ha atès durant el 2020 un total de 177 famílies, el que representa un increment d’un 11% respecte al 2019. D’aquestes, i a conseqüència de la situació sanitària provocada pel coronavirus, 45 d’aquestes ho van ser per via telemàtica. Des del Govern i el mateix servei es valora de forma positiva aquesta evolució tant de les dades com de l’ús de les noves tecnologies, que han suposat que es pugui prestar ajuda a persones malgrat les circumstàncies totalment adverses.

Les dades s’han fet públiques coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Mediació. Del total de famílies ateses, finalment 163 van iniciar un procés. I un 55%, 89, van acabar tancant un acord. En 7 dels casos, de fet, s’han reconciliat. 28 van aturar tot a l’espera de deixar passar un temps. En quinze ocasions, es va interrompre la mediació per recórrer a un advocat i, finalment, dues el van aturar per violència de gènere.

A més, de les 163 famílies ateses, 128 tenen un o dos fills, de les quals 80 han decidit fer guarda i custòdia compartida, 46 guarda i custòdia la mare i 2 guarda i custòdia el pare. Les dades obtingudes aquest 2020 dibuixen un augment del 22% en la finalització de la mediació amb un acord respecte el 2019 i l’establiment de la guarda i custòdia compartida ha augmentat en un 12 %.

De manera paral·lela als casos atesos, el Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans, a demanda del Ministeri de Justícia i interior, està duent a terme un estudi sociològic sobre la implantació i l'ús de la mediació al Principat per analitzar el desenvolupament de la Llei, aprovada el març del 2018. L’objectiu és avaluar l’evolució de l’opinió dels actors implicats a mesura que el text es va implementant.

Les dades obtingudes fins ara, corresponents a enquestes fetes el 2018 i 2019, apunten que un 65% de les famílies ateses consideren que la mediació els va permetre la comprensió mútua entre ambdues parts. El 94% està d’acord que els passos per aconseguir ser atès al servei han estat fàcils i un 87% tornaria a fer un procés similar si ho necessités.

A més, l’enquesta també destaca que un 50% considera que un dels principals avantatges de la mediació en comparació al procés judicial és el seu baix cost, un 38% considera que evita un procés jurídic, un 34,5% en valora la seva rapidesa com a recurs per resoldre conflictes, un 23% la possibilitat de poder parlar amb l’altra part implicada en el conflicte i un 17% la possibilitat d’estar implicat en la recerca d’un acord. Entre els advocats enquestats, el 88,5% considera que la mediació és l’eina més adequada en els conflictes en relació a separacions o divorcis i  un 79% en disputes entre veïns.

Etiquetes

Comentaris

Trending