La recaptació per impostos indirectes segueix sota mínims per culpa del coronavirus

Durant el primer trimestre, els ingressos de l’Estat en aquest capítol, que inclou l’IGI i les taxes a la importació del tabac, va quedar-se en tot just 42,93 milions, gairebé un terç del que s’havia assolit el mateix període del 2020

La recaptació de l'Estat ha caigut de forma sensible durant el primer trimestre.
La recaptació de l'Estat ha caigut de forma sensible durant el primer trimestre.

Les finances de l’Estat han estat una altra de les ‘víctimes’ econòmiques de la pandèmia. Des de l’esclat de la crisi sanitària, els ingressos han caigut i les despeses s’han disparat. Des de Govern, es confiava que enguany els impostos indirectes no patirien tant com l’any passat però la realitat ha estat ben diferent. El tancament de la mobilitat amb els veïns ha enfonsat (encara més) la recaptació per aquest concepte, especialment amb l’IGI i la taxa al consum, com evidencien les dades entre gener i març.

Així es desprèn de ‘l’Execució pressupostària i comptable amb data 31 de març de l’exercici 2021’, document enviat pel Govern al Consell General i al qual ha tingut accés Altaveu. Les xifres deixen clar que la Covid-19 també ha fet molt mal a les arques públiques. En concret, els ingressos corrents tot just van arribar durant el primer trimestre a 64,1 milions d’euros. La dada suposa una davallada del 21,7% en comparació al mateix període del 2020 (81,86). Llavors, cal recordar, la segona quinzena de març el país ja es trobava en ple confinament.

La recaptació per la taxa al consum, que es nodreix principalment del que es cobra per les importacions de tabac, va caure gairebé a la meitat

I l’explicació d’aquesta caiguda es troba ben fàcilment. Amb la mobilitat amb els països veïns seriosament restringida un cop va acabar Nadal, va venir molt poc turisme. I, per tant, el consum es va enfonsar. I això afecta directament un capítol clau del pressupost: el de la imposició directa. Directament es va desplomar.

Així, en global, les diferents figures van aportar a les arques públiques entre gener i març 42,93 milions d’euros. La dada està molt lluny de la recaptada durant el primer trimestre del 2020, que va ascendir, malgrat la quinzena de confinament, a 62,27 milions. Per tant, la davallada és del 31%.

En el document es recorda que tres figures “expliquen principalment el comportament dels impostos indirectes: la taxa al consum -principalment per les importacions de tabac- , l’IGI i els impostos especials”. I tots ells depenen, lògicament, del fet que han de venir visitants i han de consumir al país. I entre gener i març, de turisme, Andorra en va tenir ben poc.

Conseqüència. Un descens significatiu dels ingressos provinents d’aquestes figures. Pel que fa al comportament de la taxa al consum, l’import liquidat va quedar-se en 11,8 milions, en comparació als 22,13 milions d’un any abans. És  a dir, la disminució s’apropa a la meitat. El document recorda que “el resultat d’aquesta taxa està directament vinculat al comportament del trànsit exterior que, al seu torn, depèn del volum d'importacions agrícoles” i, per tant, “la crisi de la Covid-19 ha tingut un fort impacte”.

La davallada de recaptació contrasta amb com es dispara la despesa del Govern, em bona part per les necessitats que sorgeixen per afrontar la crisi sanitària

El mateix succeeix amb l’IGI. Dels 27,4 milions ingressats el 2020 s’ha passat a només 21,67. La davallada és del 20,9%. “Cal considerar que aquest impost merita a mesura que s’incorpora valor en els lliuraments de béns i les prestacions de serveis. Des d’aquest punt de vista, la creació de valor al país s’ha continuat veient fortament afectada al llarg del primer trimestre a causa de la crisi sanitària”, indica el document.

També ha passat amb els impostos especials, que graven principalment alcohol i combustibles. La recaptació s’ha quedat tot just en 7,15 milions, pels 10,8 del primer trimestre del 2020. És a dir, un 34% menys.

Pel que fa a la resta de capítols, hi ha una certa estabilitat. Així, per exemple, els impostos directes encara no pateixen la davallada de recaptació que es preveu arran dels efectes de la crisi sanitària. De fet, entre gener i març encara van presentar una millora del 15%, amb 11,91 milions d’ingressos pels 10,34 del 2020. S’explica en part per un increment dels diners liquidats per l’impost de societats i el de la renda dels no residents, però ja s’adverteix que “les variacions a l’alça són poc significatives i no responen a cap fet econòmic puntual”.

La despesa, en canvi, es dispara

La davallada d’ingressos contrasta amb com s’ha elevat la despesa de l’Estat. El global, Govern va gastar 104 milions d’euros, en comparació als 70,9 del primer trimestre del 2020. Per tant, un 47% més. I cert que hi ha una part que es deu a l’avançament de part de les transferències enviades als comuns, en comparació al que es va fer l’any anterior, però el document també evidencia que la pandèmia ha tingut molt a veure, també.

Així, en el capítol de consum de béns i de serveis, s’ha destinat 5,6 milions, en comparació als 3,69 del primer trimestre de l’exercici anterior. I en aquest increment hi té molt a veure la compra de productes sanitaris per fer front a la pandèmia. A la vegada, les transferències corrents també registren molts dels ajuts destinats a les famílies i els diners que s’han enviat al SAAS i a la CASS.

Comentaris

Trending