Les empreses que encara no han tornat els crèdits tous van demanar 136,5 milions

Hi ha més de 500 negocis que ja han fet les paus amb aquestes operacions, amb un import de 44,5 milions, mentre que s’han obert 79 procediments contra negocis a qui s’ha hagut d’executar

Govern va atorgar una xifra important de diners en crèdit tous.
Govern va atorgar una xifra important de diners en crèdit tous.

Fins a 136,5 milions d’euros. És la quantitat que les empreses beneficiàries del programa de crèdits tous engegat per a la pandèmia tenen pendent de tornar. Paral·lelament, 44,5 més ja s’han amortitzat. En el primer dels casos, Govern recorda que la majoria d’operacions s’han acabat transformant en préstecs amb fins a set anys de termini per retornar. A la vegada, l’executiu ha obert 79 procediments d’execució a negocis que van incomplir les condicions, per un import total de 3,24 milions.

La informació es recull en la resposta que el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha tramès al conseller general socialdemòcrata, Pere Baró. Una contesta on, però, es manté l’opacitat a l’hora de revelar quines empreses han accedit a algun dels crèdits. Es continua defensant que “fer-ho pot tenir un efecte negatiu sobre elles, especialment en aquelles que es troben en procés de retorn del crèdit”, ja que “pot transmetre un missatge de fragilitat del negoci de cara a proveïdors i clients i perjudicar la seva imatge”.

En la pregunta, Baró demanava per les empreses que havien pogut tornar els diners, les que estaven en procés de fer-ho i aquelles a les quals s’ha hagut d’executar. En aquest darrer cas, Govern reprodueix el llistat ja publicat ara fa uns dies al BOPA. En total, s’indica, hi ha 95 avals per un import total de 3,238 milions d’euros i 79 procediments, ja que “a algunes de les societats i negocis se’ls va concedir més d’un crèdit tou”.

Guillem Casal, durant la roda de premsa.

Relacionat

Govern xifra en 3,2 milions els impagaments de crèdits tous i avisa que s’anirà a la Justícia

Pel que fa a les que encara estan tornant diners, sense que, ara per ara, es pugui considerar que hi ha perill d’impagament, n’hi ha més de 800 negocis. En total, els crèdits atorgats a aquestes empreses ascendien a 136,5 milions. Lladós, en l’escrit, apunta que “a la llista s’inclouen els que han amortitzat parcialment el deute o, en els casos en què se’ls n’ha concedit dos més, n’han retornat un”.

Govern apunta que per facilitar el retorn d’aquests diners es van fer dues accions. Per un costat, es van prorrogar els venciments de les pòlisses de crèdit formalitzades per un període de sis mesos. Per l’altra, hi havia la possibilitat de convertir el préstec en deute pendent, amb terminis d’amortització que anaven entre un i set anys, tipus d’interès amb Euríbor +0,10 o si eren per assumir finançament de passius financers o +0,25 si eren per a despeses de funcionament. En tots dos casos, no hi haurà comissió de cancel·lació anticipada.

Per últim, pel que fa a les empreses que ja van tornar els diners, ja n’hi ha més de 500. En total, la xifra prestada amb l’aval de l’executiu ascendia, en aquests casos, a 44,5 milions d’euros.

Comentaris (2)

Trending