L’AREB segueix sense preveure cap més pagament per la venda de Vall Banc

El pressupost del 2021 no inclou cap partida d’ingressos provinent del contracte amb JC Flowers i, de retruc, cap de despesa per tornar el préstec fet pel Govern

Rètol a l'entrada de la seu de l'AREB.
Rètol a l'entrada de la seu de l'AREB. ARXIU

JC Flowers seguirà, durant el 2021, sense fer cap pagament més per la compra de Vall Banc. Així ho indica l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en el projecte de pressupost que s’ha enviat al Consell General. Per tant, el Govern seguirà sense recuperar el préstec que va concedir a l’entitat per afrontar les despeses del procés d’intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA). Per ara, el fons d’inversió només ha pagat 3,8 milions d’euros.

En els comptes per al 2021, l’AREB preveu uns ingressos propers a 1,8 milions d’euros, però cap de les partides provindria de l’acord tancat en el seu dia amb JC Flowers per la venda de l’entitat bancària resultat del traspàs de clients validats per l’auditoria de PriceWaterhouse Coopers. Així, s’argumenta que “els imports restants a ingressar (...) són contingents i depenen de certs condicionants que no es troben sota el control de l’Agència”. Per això, es prefereix no incloure cap possible ingrés patrimonial per aquest concepte.

I, en conseqüència, que haurà d’esperar, encara més, per cobrar és Govern. El pressupost no inclou “cap partida de despesa destinada a amortitzar capital del préstec” concedit per l’executiu. Per tant, queden encara pendent per tornar 13,33 milions. Sí que es preveu, però, el pagament del cost financer de l’operació: 300.000 euros en interessos.

Pel que fa al pressupost global de l’AREB, aquest preveu un total d’1,794 milions d’euros, el que suposa una reducció en comparació als 1,81 d’enguany. D’aquesta forma, des de l’entitat s’assegura que, malgrat que no els afecta, segueixen els principis de la Llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, aprovada el juny pel Consell General.

La principal partida de despesa, fins i tot per davant dels 624.000 euros previstos per al pagament de salaris, és la que es destina als assessoraments jurídics. En concret, s’estimen 690.000 euros per fer front als litigis judicials fruits de les denúncies i reclamacions imposades per persones afectades pel procés de resolució de BPA.

Comentaris (3)

Trending