FEDA injecta 15,5 milions de capital en la societat que impulsarà la cogeneració

Capçalera d’Infraestructures energètiques es converteix en la principal participada de la companyia, tot i que la major part de les accions es van subscriure amb la transmissió de la central i la planta de Soldeu

La planta de cogeneració de Soldeu.
La planta de cogeneració de Soldeu.

FEDA ha decidit apostar de forma decidida pels projectes de cogeneració. Fins a tres té entre mans que impliquen una inversió entorn dels 42 milions d’euros. Per afrontar-les, la companyia ha creat una societat filial, Capçalera d’Infraestructures energètiques, la qual va ampliar el seu capital social l’any passat. En concret, fins als 15,5 milions d’euros.

Així queda recollit en l’informe de tancament de comptes de la societat pública de l’any 2019. La voluntat, en el marc de l’aposta clara per la diversificació energètica, es vol consolidar el projecte de cogeneració ja existent a Soldeu i impulsar-ne dos de nous: el de la Comella, a Andorra la Vella, i el del Pas de la Casa. En total, totes tres xarxes de calor haurien de proveir el consum d’unes 4.800 llars. El càlcul és que assumeixin el 6% de la producció d’energia elèctrica del país i el 10% de la demanda de calor.

L’operació ha de permetre afrontar amb garanties l’impuls de tres projectes de cogeneració: el ja existent a Soldeu i els de la Comella i el Pas de la Casa

Capçalera ja existia. Era i és una societat l’objecte social de la qual és “la producció d’energia elèctrica, energia tèrmica (cogeneració), d’energia elèctrica i energia tèrmica i fred útil (trigeneració) i la distribució i venda minorista de fred i calor útil”. L’any passat es va considerar necessari reforçar-la per poder afrontar els projectes futurs. I es va fer amb una ampliació del capital social formalitzada el 5 de juliol del 2019. Aquesta es va fer amb l’emissió de 17.000 noves accions a un valor nominal de 600 euros cadascuna. Això suposa 10,2 milions, als quals se suma la prima d’emissió de 312 euros per títol. En total, 5,304 milions més.

Per tant, Capçalera d’Infraestructures energètiques va passar d’un capital social de tot just 60.000 euros a 31 de desembre de 2018 a un de 15,564 a finals del 2019. De fet, es tracta de la societat participada en la qual FEDA té més diners invertits, superant amb escreix els, 2,885 que té a CTRASA i els 60.000 de FEDA Solucions. També té un petit paquet accionarial (12.000 euros) a Semtee, la societat gestora de Caldea.

Tots els títols, pe tant, van ser subscrits i desemborsats íntegrament per FEDA, únic accionista de la societat. El pagament, però, no va tot amb diners. Al contrari, l’aportació monetària va ser només una petita part de l’operació: 863.000 euros. Els 14,6 milions restants es va cobrir amb els “principals actius necessaris per poder dur a terme l’activitat de la societat”.

863.000 euros es van aportar amb diners i, la resta, amb el valor dels actius, principalment les instal·lacions del poble canillenc

D’aquest capital, 1,13 milions es van subscriure amb el traspàs d’immobilitzat intangible fins ara en mans de FEDA. En concret, de la concessió administrativa del terreny de Soldeu on hi ha la planta de cogeneració que abasteix el poble. L’acord amb el comú de Canillo data del novembre del 2012 i atorgava a la companyia -i ara a Capçalera- un termini de 30 anys per poder emprar la parcel·la on hi ha la central.  

13,5 milions més es van assumir amb immobilitzat tangible. És a dir, els edificis i instal·lacions tècniques per la cogeneració (7,8 milions) i la mateixa xarxa de distribució de calor (5,4). Per tant, la mateixa planta de Soldeu i les seves instal·lacions interiors així com els aproximadament 3.000 metres de canalitzacions que recorren el subsòl del poble canillenc així com les subestacions. A banda hi ha el que tècnicament es considera “immobilitzat material en curs” (289.000 euros) on s’inclouen els projectes i estudis fets per comprovar la viabilitat del projecte de la Comella.

Etiquetes

Comentaris

Trending