Els bancs tenen l’obligació de comunicar individualment qualsevol canvi de tarifes amb 60 dies marge

El regulador del sistema financer emet un comunicat exigint transparència i recordant que l’AFA “no autoritza, ni denega, ni limita l’import de les comissions a cobrar”

Ramón López, fins ara director de l'AFA.
Ramón López, fins ara director de l'AFA. ARXIU / SFGA

Els bancs tenen l’obligació de comunicar de forma clara i individualitzada als clients qualsevol canvi de tarifes que apliqui o si posa en marxa el cobrament de qualsevol servei. L’Autoritat Financera (AFA) ha emès un comunicat tècnic deixant clar que les entitats bancàries han d’actuar amb transparència. Des del 9 d’abril qualsevol canvi a l’alça que vulguin aplicar l’han de comunicar amb dos mesos de termini.

El regulador financer deixa clar que “les entitats operatives del sistema financer andorrà poden fixar lliurement les tarifes o comissions percebudes pels serveis efectivament prestats als seus clients. En aquest sentit, l’AFA no autoritza, ni denega, ni limita l’import de les comissions a cobrar”. Això sí, els bancs “han d’actuar amb transparència i comunicar als seus clients, en temps i forma, la informació necessària per permetre que els clients puguin prendre les seves decisions amb coneixement íntegre dels riscos i dels costos associats als serveis i productes o operacions”.

En el comunicat emès recentment, el supervisor bancari recorda que “per complir amb aquesta obligació de comunicació al client per part de l’entitat, no serà suficient posar a disposició del públic el llibre de tarifes a les oficines o a la web de les entitats”, que és que fins ara solien fer per sorpresa posterior dels clients, que de cop i volta veien que se’ls cobrava o se’ls cobrava més del que ho havien fet fins llavors per determinats serveis. Les comissions bancàries que en altres països fa temps que són tan habituals, vaja.

L’entitat ha de poder justificar haver proporcionat al client la informació sobre les tarifes efectivament aplicables i acreditar-ne l’entrega al moment de la contractació. Per tant, no es considerarà vàlid informar d’unes tarifes màximes sinó que caldrà informar de les tarifes efectivament aplicables a cada client

L’AFA recorda que "s’hauran de comunicar les tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables de forma individual, expressa i prèvia a tots els clients. En aquest sentit, l’entitat haurà de tenir identificat el mitjà pel qual es comunicarà amb cadascun dels seus clients”. La comunicació és obligatòria en el cas que es modifiquin a l’alça les tarifes es modifiquin a l’alça; si s’aplica per primer cop una tarifa a un servei no cobrat fins a la data; o si s’aplica una nova tarifa a un nou servei o producte.

L’AFA explica que “s’haurà d’informar el client prèviament de dites tarifes o modificacions i atorgar-li un termini mínim de dos mesos per modificar la relació contractual, sense que aquestes siguin d’aplicació durant aquest termini”. A més, “caldrà que s’informi el client del dret de separació de què disposa en cas de disconformitat amb les modificacions proposades i dels eventuals costos que poguessin derivar-se’n en cas d’exercir-se dit dret, els quals es calcularien amb les tarifes encara vigents”. En cas que es modifiquin a la baixa, es comunicarà igualment al client sense perjudici de la seva immediata aplicació.

L’entitat ha de poder justificar haver proporcionat al client la informació sobre les tarifes efectivament aplicables i acreditar-ne l’entrega al moment de la contractació. Per tant, no es considerarà vàlid informar d’unes tarifes màximes sinó que caldrà informar de les tarifes efectivament aplicables a cada client. L’entitat ha de poder justificar també haver proporcionat al client informació sobre les tarifes efectivament aplicables i acreditar-ne l’entrega cada cop que es modifiquin. Els bancs del Principat disposaran fins al 9 d’abril de 2021 per informar cadascun dels clients de les tarifes efectivament aplicables amb independència que els canvis a l’alça s’han de comunicar dos mesos abans que s’apliquin.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending