Empresaris mostren la seva incredulitat perquè la CASS els reclama deutes prescrits

La parapública envia en alguns casos comunicacions a persones que havien deixat de pagar cotitzacions i que no ho havia reclamat quan tocava 

-
-
Empresaris i professionals liberals, alguns dels quals ja jubilats hores d’ara, han rebut recentment amb incredulitat, sorpresa i, també en algunes ocasions, desorientació, indignació, malestar i cert temor, comunicacions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) en què la parapública els reclama deutes contrets al seu dia i que o bé es van resoldre en aquell moment o bé, com en la majoria d’ocasions, ara ja han prescrit.

Segons les fonts consultades, la Seguretat Social estaria intentant rascar d’allà on pot per intentar recuperar imports que ha deixat de percebre. No obstant això, però, assessors d’algunes de les persones que han rebut la reclamació dels deutes que ja haurien vençut han afirmat que esperen que es tracti d’un malentès o un error atès que en alguns casos hi ha alguns dels suposats deutors que davant l’advertiment que fa la CASS i el fet que dóna sols un termini de deu dies per complir amb la suposada obligació acaben pagant.

Les fonts consultades han explicat que algunes de les situacions que s’han donat, per exemple, és la reclamació de deutes que al seu dia van fer suspensió de pagament i fallida i que, entre altres, tenien deutes amb la Seguretat Social. No obstant això, la parapública no va presentar el crèdit amb el degut temps i forma i, per tant, no van poder recuperar aquell deute en el marc del procés concursal escaient. Ara ho proven per altres vies davant l’estranyesa dels qui reben les notificacions i la creença, almenys en alguns casos, que es tracti d’un error.

En qualsevol cas, les fonts consultades han recordat que qualsevol persona que rebi una comunicació d’aquesta mena el primer que ha de fer és mirar atentament de quan són els deutes que se’ls hi reclamen -les fonts consultades han explicat tenir coneixements de peticions en relació a deutes del 2008 i el 2009, per posar dos exemples- i han deixat clar que la pròpia llei de la CASS estableix que les cotitzacions impagades només es poden reclamar per un període de cinc anys. És a dir, com a molt, es pot anar cinc anys enrere a no ser que el reclamant, amb anterioritat, hagi fet accions tendents a interrompre el termini de prescripció.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending