Els salaris dels polítics i funcionaris de l’administració central o afins s’incrementaran un 1,3% l’any que ve

Comentaris

  • Bona part de les partides previstes en el projecte de llei del pressupost per al 2018 s’han calculat en base a l’IPC que s’estima per aquest any que està apunt d’acabar
  • La previsió comptable que es va entrar dimarts a tràmit parlamentari també contempla les limitacions -molt menys rigoroses que anys enrere- en matèria de contractació
Les remuneracions dels polítics i els funcionaris de l’administració central s’incrementaran en un 1,3% l’any que ve. Així ho preveu el projecte de pressupost per al 2018, que estableix l’esmentat percentatge com l’augment que experimentarà el cost de la vida durant aquest 2017. L’1,3% és la previsió de creixement de l’IPC que s’aplica en el càlcul de bona part de les partides incloses en la previsió comptable entrada dimarts a tràmit parlamentari. L’increment salarial està contemplat explícitament en l’articulat del projecte de llei i afecta tant els funcionaris com els agents de l’administració indefinits com eventuals que estiguin en actiu i que no estiguin sotmesos a la legislació laboral ordinària. L’augment de l’IPC també es contempla per a les remuneracions dels càrrecs polítics, el personal de relació especial, els ambaixadors, els directius de les parapúbliques i les societats públiques i també als components del Consell Superior de la Justícia, els batlles, magistrats i fiscals. Alhora, i com es preceptiu, el pressupost també estableix les eventuals limitacions per a la contractació de personal, que són molt menys dures que altres exercicis. El 75% de les places vacants que es generin o que s’hagin generat en anys anteriors -incloses les jubilacions- i que no estiguin ja ocupades per personal eventual podran ser ara ocupades per personal fix -extern o intern- o eventual. Hi ha diferents departaments, però, que no tenen cap tipus de limitació, especialment per al cobriment de les vacants que es generin. Així, es ‘reposaran’ les baixes definitives que hi hagi a la policia, a la presó, als banders, als bombers, entre els docents o al departament de tributs i fronteres. Els departaments d’Afers Exteriors i Afers Socials tampoc no estan afectats per les limitacions anteriors. Tampoc no es veuen afectats per les limitacions aquells llocs de treball que es considerin prioritaris per raons sanitàries o sociosanitàries al SAAS o per garantir la reforma sanitària a la CASS. Les places adscrites al Fons de reserva de jubilació o les places vacants de personal fix a la Universitat d’Andorra que siguin prioritàries per desenvolupar les activitats previstes tampoc no es veuran limitades per ser reemplaçades.

Comentaris

Trending