Els clients de BPA que no passin a Vall Banc no podran retirar ni un euro més

Comentaris

Els clients de BPA que no passin a Vall Banc no podran retirar ni un euro més
Els clients de BPA que no passin a Vall Banc no podran retirar ni un euro més

Els clients de Banca Privada d’Andorra (BPA) que no aconsegueixin superar el tall marcat per l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) arran de la revisió feta per PricewaterhouseCoopers (PwC) quedaran bloquejats en pocs dies al banc intervingut. I ja no podran accedir ni als 2.500 euros setmanals als quals han tingut dret des del 16 de març de l’any passat. Aquesta és una de les dades ofertes pels responsables de l’AREB durant la seva compareixença -ho han fet el president, Albert Hinojosa, i el conseller delegat, César Goyache- al Consell General. Tots dos han fet un balanç molt optimista i satisfactori del procés de resolució seguit fins ara. “Andorra com a país ha d’estar terriblement origullós de la gestió d’aquest problema”, ha arribat a dir Goyache.

A ‘grosso modo’ algunes de les dades o afirmacions més destacades exposades durant les més de tres hores de compareixença durant la comissió legislativa de Finances i la comissió especial encarregada del ‘cas BPA’ serien les següents:

· BPA no tornarà a operar mai més i el que es farà serà rescatar tots els títols i valors, dins i fora de balanç, dels clients que hi quedin travats al preu de mercat del dia que es faci la conversió. I el líquid obtingut quedarà ingressat en el compte del client sense que en pugui fer cap disposició.

· BPA, progressivament, anirà cancel·lant tots els contractes que tingui amb custodis, dipositaris, corresponsals i qualsevol altre proveïdor de serveis. L’operació es farà tant aviat com sigui possible.

· D’entrada hi ha uns 2.200 clients que no passen al banc pont però es creu que, amb el temps, més de 1.200 sí que podran fer el pas. Automàticament els seus comptes seran transferits a Vall Banc perquè se’n faci la gestió corresponent.

· PwC només ha qualificat els clients, en funció dels seus propis criteris, d’aptes i no aptes. Però qui els dóna la qualificació de sospitosos o no i qui pren la decisió de transferir el client i el seu compte al banc pont és l’AREB. Sota la seva responsabilitat.

· Els clients que passin a Vall Banc rebran una primera disposició corresponent al 20% del seu saldo fins a un màxim de 25.000 euros. La quantitat restant quedarà dipositada en un compte a la vista estructurada en sis dipòsits amb venciment al final de cadascun dels sis propers mesos. Un client de Vall Banc podrà recuperar tot el seu capital entre novembre i desembre, per tant. Goyache ha assegurat que mai no han previst que hi hagi “una sortida massiva de fons”.

. Dels treballadors que queden actualment a BPA i les filials d’assegurances i fons, uns 140 seran transferits a Vall Banc. La ‘selecció’ la fa l’AREB en funció del dimensionament del banc pont. El traspàs del personal serà previ al fet que JC Flowers agafi el comandament de l’entitat. Hinojosa i Goyache han assegurat que “el compromís” del comprador amb els treballadors “és total” i que “se senten a gust amb la plantilla” que els queda. S’estableixen unes noves condicions salarials. Els empleats escollits per anar al banc pont que no ho vulguin fer podran plegar amb un 75% de la indemnització que els correspondria en cas d’acomiadament sempre que la rebaixa de sou proposada de sou sigui superior al 25% del que cobren avui i el seu salari anual no superi els 60.000 euros.

· A BPA s’hi quedaran una vintena llarga d’empleats molt orientats a l’anàlisi i revisió de comptes. I a tasques administratives d’enviar informació als estaments reguladors i judicials sempre que es cregui convenient o ho sol·licitin les autoritats. No hi haurà gestió financera, pràcticament. I no tindran cap mena de preferència per ser contractats per Vall Banc si aquesta entitat necessita més personal. Els primers contractes laborals amb Vall Banc es comencen a firmar avui mateix i si JC Flowers acomiada personal durant els primers dos anys de funcionament del nou banc s’haurà de respectar l’antiguitat a BPA.

· El traspàs de clients es preveu començar a fer aquest mateix divendres. El procés de migració s’hauria d’acabar completant entre el 7 i el 10 de maig i Vall Banc hauria d’obrir portes l’11 de maig. Goyache ha deixat entreveure que no ho farà amb plena capacitat operativa perquè “les contraparts també necessiten els seus temps”. No obstant això, no ha explicat amb quines limitacions es podran trobar els clients.

· A Vall Banc només s’hi transfereixen aquells béns necessaris per a l’activitat bancària. Per tant, immobles que no estiguin afectats per aquesta activitat continuaran a BPA. César Goyache ha estat explícit en assegurar que ni vehicles ni obres d’art no es traspassen a Vall Banc. Es queden a BPA. ¿Com acabaran? No s’ha explicat.

· Vall Banc com a tal només existirà jurídicament i mai no arribarà a ser operatiu, segons que ha assegurat Hinojosa. Per això no s’ha parlat mai durant la compareixença dels corresponsals. Perquè Vall Banc no tindrà mai línies de corresponsalia. De fet, encara ara, segons diverses fonts, s’hi està treballant. I com que l’operativa real ja la durà a terme JC Flowers és molt probable que l’adjudicatari usi els seus propis corresponsals.

· Arran de la intervenció de BPA hi ha onze causes penals obertes a la Batllia. En aquest sentit, tant Goyache com Hinojosa han estat especialment bel·ligerants. El president del consell d’administració de l’AREB ha explicat que són causes en què s’investiga des de blanqueig fins a alçament de béns passant per administració deslleial, apropiació indeguda i frau a la Seguretat Social. El conseller delegat ha arribat a comparar -de fet, també ho fa la batlle instructora del cas- les compensacions de diner fetes especialment amb Rafael Pallardó amb mecanismes emprats en el finançament del terrorisme islàmic.

· El conseller delegat de l’AREB ha fet una ferma defensa de l’adjudicatari, del qual n’ha destacat un munt de virtuts i ha explicat que malgrat ser un fons, que no sempre és evident ni fàcil d’avaluar en el marc de l’adquisició d’un banc, és un fons exclusivament orientat en el sector financer i de les assegurances. “El nom de l’adjudicatari i el seu perfil d’inversió ajudaran a mantenir els clients”. 

· Per escollir el candidat es va establir un barem centrat en quatre grans àrees: l’experiència en processos reguladors i adquisició d’entitats financeres (que valia un màxim del 10%), el pla estratègic i de negoci (que comptava un 10%), la retenció de llocs de treball (10% més) i l’oferta econòmica (que comptava un 70%). JC Flowers va obtenir el màxim quant a l’oferta econòmica i el pla d’ocupació. I un 7,5% en els altres dos conceptes.

· Dels 29 milions d’euros que com a màxim contempla l’oferta econòmica, l’AREB considera que en el millor dels escenaris, JC Flowers n’acabarà abonant una mica més de 24. El desemborsament es fa al llarg del temps i a partir de l’assoliment de diversos objectius predefinits. Goyache ha tret ferro al fet que el fons americà no hagi tingut èxit en cap dels processos als quals s’ha presentat a Espanya. I ha assegurat que no hi ha cap informe negatiu elaborat pel Banc d’Espanya.

“Vindran demandes”

Com sol ser habitual en les compareixences de l’AREB -en les públiques, però a tenor de les paraules dels consellers generals dels grups de l’oposició, també en les que s’han fet a porta tancada-, el conseller delegat mostra una fluïdesa més que notable a l’hora d’explicar-se. I s’explica, és clar, a la seva conveniència. César Goyache sap de què parla. I quan té clar que no li convé que se l’entengui, també ho sap fer. “Vindran demandes? Vindran demandes, però estem molt tranquils perquè la llei és molt clara, molt robusta. I se n’han aplicat de manera sistemàtica cadascun dels punts”, ha afirmat l’home fort de l’agència que està tutelant el procés administrativofinancer del ‘cas BPA’.

L’AREB ha deixat moltes coses per aclarir. I habitualment, sempre ho fa emparant-se amb el fet que la ‘llei BPA’ li permet no haver de dir determinades coses. Ni als consellers generals, que van votar la llei, recorden sovint Goyache i el president de l’AREB, Albert Hinojosa. El liberal Carles Naudi ha arribat a dir que té la sensació que els parlamentaris són “uns convidats de pedra” i que els 28 integrants del poder legislatiu treballen “amb els ulls embenats”. Aquesta contribució ha rebut el retret del president de la comissió especial i president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró. Que més enllà de dir que el qualificatiu li semblava injust, en bones paraules li ha transmès a Naudi que parlés per ell.

Però Naudi, Carles, i el president suplent liberal, Jordi Gallardo, han estat els més contundents en una sessió llarga però que no sol ser gaire burxeta. El socialdemòcrata Pere López s’ha centrat en sol·licitar, especialment, detalls i aclariments en relació a l’afectació que té el procés en els clients (per exemple, no ha acabat d'entendre com els dipòsits en què s'estructura els clients del nou Vall banc es retribueixen al 0% d'interès "després de l'esforç que han fet aquest últim any i de l'esforç que se'ls continua demanant que facin"). I, també, en les condicions i l’avaluació que fa l’AREB de l’oferta presentada per JC Flowers. El representant d’SDP Víctor Naudi ha fet referència als processos judicials -encara que qui més dur s’hi ha acabat posant ha estat Gallardo- i s’ha interessat, com han fet altres parlamentaris, pels treballadors. Els demòcrates Miquel Aleix i Marc Ballestà han optat per fer preguntes més genèriques en relació a la idoneïtat de la llei aprovada a corre-cuita o la gestió global del procés.

De dades econòmiques, l’AREB n’ha donat ben poques. Igual com Goyache també s’ha fet ‘el boig’ quan el president liberal, Josep Pintat, li ha demanat com podia ser que fa un any es fes una valoració econòmica que revelava un saldo patrimonial negatiu de BPA de 103 milions i que dotze mesos després, amb tot el que ha passat, es mantingui el mateix. El conseller delegat ha reconegut que hi ha hagut modificacions però ha tirat pel dret. Cap detall més. Cap dada més. O igual com quan amb un to certament burlesc, Albert Hinojosa ha assegurat a Carles Naudi que s’han respost totes les demandes d’informació formulades des del Consell. “Contestades estan, el que no s’ha fet és aportar la documentació” demanada. En el marc de la compareixença, Naudi ha tornat a sol·licitar diversos documents. I implícitament ja se li ha dit que si no es busquen altres mecanismes, s’hi haurà de posar fulles.

Gallardo ha retret que no havent-hi cap cas judicial obert que ja s’hagi resolt amb sentència ferma és una mica agosarat fer les afirmacions que s’estan fent. Però Goyache s’ha reiterat en el fet que malgrat no oferir-ho “en el catàleg de productes”, BPA era, a parer seu, una estructura que permetia blanquejar. “BPA era un banc que s’usava com a instrument per blanquejar. Era un instrument per blanquejar, sí”. I ha defensat que entre les prerrogatives de l’AREB, i més en un cas com aquest, també hi ha la d’analitzar i pronunciar-se sobre el suposat rentat de diners que feia el banc. “Venim d’on venim. Algú es pot creure que ens podem abstreure d’aixo de l’AML?”, s’ha preguntat. Tres quarts del mateix ha vingut a dir Hinojosa davant l’intent de reprimenda de Gallardo. “Qüestionar-nos a aquestes alçades certes coses…” ha deixat caure el president de l’AREB.

Els dos grans ‘factòtums’ de l’agència de resolució han defensat la ‘llei BPA’, han valorat molt positivament l’oferta rebuda de JC Flowers i han elogiat, amb un punt de sentimentalisme i gairebé alguna llagrimeta, el procés seguit. “Hi havia una probabilitat molt alta que aquest cas s’endugués el país per davant. En canvi, el país en el seu conjunt ha d’estar molt orgullós del treball que s’ha fet. Andorra sempre ha tingut una capacitat de reinventar-se, una capacitat de resposta. Vist des de fora, és molt impressionant”. I qui no ho vegi així o el procés l’hagi perjudicat, sempre tindrà la Batllia. O els tribunals europeus. Acaba una pel·lícula i en comença una altra. I no sembla que hagi de ser millor. Potser sí més distreta. Malauradament.

Fotografies de la compareixença: M. T. / ANA

Comentaris

Trending