Els bombers reclamen a la Batllia que aclareixi quin és el seu règim de jubilació

Els sindicats del cos consideren que els agents tenen dret a prejubilar-se als 55 anys amb el 60% del salari i a retirar-se obligatòriament als 60 anys amb el 70% de la nòmina

-
-

Els presidents de les dues associacions sindicals dels bombers (ABA i A-118), Joan Torra i Miquel Àngel Adrán, han presentat aquest matí a la Batllia una demanda administrativa contra les resolucions del Govern que neguen als integrants del cos la possibilitat de prejubilar-se als 55 anys amb el 60% del salari i de retirar-se obligatòriament als 60 anys amb el 70% de la nòmina. Les organitzacions sindicals i l’executiu interpreten de diferent manera el marc legal i en conseqüència ABA i A-118 pretenen que sigui la Justícia qui aclareixi la situació.

La legislació més recent en matèria de jubilació dels funcionaris suprimeix amb caràcter general la possibilitat que es prejubilin -a excepció que falti cinc anys per l’edat o que es portin 25 anys de servei a l’administració, situació en què es troben uns 400 empleats públics- i redueix el percentatge de sou que els correspon com a pensió en el moment que s’han de jubilar. En l’articulat de la llei que regula les jubilacions, però, s’estableix diverses clàusules derogatòries i cap no fa referència a les normatives d’aplicació als bombers, algunes de les quals preconstitucionals, segons els responsables sindicals.

Els bombers, i en nom seu ABA i A-118, consideren que no havent-se derogat les normatives anteriors, cal mantenir el marc normatiu anterior, tal i com han explicat davant la seu de la Justícia Torra i Adrán després d’interposar la demanda. “No hem sabut veure enlloc” que es deixi sense efecte la normativa vigent fins fa quatre dies i, per tant, segons els dos sindicalistes, creuen que ha de ser possible prejubilar-se als 55 anys i jubilar-se als 60 però amb el 70% del salari. Funció Pública, però, no ho entén així. 

El ministeri, després de diverses pròrrogues als recursos formulats, “simplement ens ha dit que no comparteix el nostre argument”, ha explicat el president de l’ABA. Per tant, entenen, segons Adrán, que “s’han vulnerat els drets que teníem de prejubilació i jubilació”. L’acció de reclamació o aclariment, per dir-ho així, es va iniciar amb l’anterior Govern de forma verbal, i el procés l’ha finalitzat l’actual ministeri de Funció Pública. I en els dos casos la línia seguida per l’executiu és la mateixa. D’aquí que es demana ara a la Justícia que es manifesti.

Els pocs agents del cos que s’han jubilat perceben el 60% del salari i no el 70% com establia la normativa anterior, amb la qual cosa “s’estan produint irregularitats”. Si els tribunals donen la raó a la petició formulada, entenen les associacions sindicals, segons que ha expressat el president de l’A-118, que de manera retroactiva s’haurà de retornar el percentatge de salari que en forma de pensió no s’està abonant als agents que s’han anat jubilant.L’ABA no dóna suport al Sipaag en el cas de les relacions especials

L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) i el sindicat que aglutina el personal de l’administració general mantenen una pugna, exemplificada per exemple en la mútua de malaltia dels treballadors públics, que viurà un nou capítol el mes que ve, que fai impossible segons Joan Torra que l’ABA doni suport a la reclamació judicial en relació a l’anul·lació de les decisions adoptades pels càrrecs de relació especial. L’ABA no s’adherirà a la petició del Sipaag i no té clar si promourà una demanda en el mateix sentit pel seu compte. També està pendent d’estudiar el cas l’A-118. Les dues organitzacions portaran el mes que ve a la Batllia la petició de poder cotitzar a la mútua de malaltia tots els conceptes i plusos que perceben, tal i com fa la CASS. 

Comentaris (1)

Trending