Els beneficis de Vall Banc l’any passat es queden en menys d’una quarta part dels del 2017

L’entitat aixoplugada sota el fons voltor JC Flowers manté el nivell de dipòsits i inversió creditícia, reculen els actius gestionats i perd solvència

-
-
Vall Banc va tancar el 2018 amb una quarta part dels beneficis que havia obtingut l’exercici anterior, que ja eren inferiors als presentats el 2016. L’entitat aixoplugada pel fons voltor americà JC Flowers va aconseguir l’any passat tot just dos milions de guanys. Això sí, destaca el nivell d’inversió feta per tal de renovar les oficines centrals, especialment les de l’avinguda Carlemany xamfrà amb Unió.

El 2017, Vall Banc va obtenir 8,7 milions d’euros que han quedat reduïts a només dos el darrer exercici ja tancat. Segons les dades facilitades per l’entitat, tots els indicadors o xifres més importants excepte la liquiditat reculen. Alguns de manera molt important. Els actius gestionats passen de 2.265 milions d’euros el 2017 als 2.066 de l’any passat. Els dipòsits i la inversió creditícia es mantenen en un nivell molt similar: 607 milions en un cas, i 390 en un altre. 

Mentrestant, el capital regulatori assoleix els 122 milions. Totes aquestes xifres conviuen amb la ràtio de solvència del banc, que s’ha consolidat en un 28,61% (la solvència en la nova normativa andorrana homologable a la europea se situa en 23,30%, un rati superior a la mitjana de bancs europeus), que en qualsevol cas és inferior a l’obtinguda el 2017, que superava el 30%, i la de liquiditat, s’incrementa del 55,85% fins al 59,65%.

L’entitat ressalta molt decididament els deu milions d’euros en inversió que ha dut a terme. Vall Banc manté un nivell d’inversió amb projectes destacats, al seu entendre, com la renovació de les oficines centrals (de plaça Rebés i carrer de la Unió), la transformació digital dels serveis de Wealth Management i aliances internacionals.

En aquest sentit, són especialment rellevants els acords per oferir un servei independent que s’ha posat en marxa aquest 2018. Entre els més importants destaca l’acord firmat per fer que Vall Banc sigui la primera entitat del sud d’Europa a utilitzar Aladdin per millorar la gestió de les carteres, el control del risc i la capacitat d’anàlisi de l’entorn.

En el seu comunicat, Vall Banc no fa referència a cap més aspecte rellevant com podria ser el grau de compliment dels compromisos contrets amb l’AREB per part de JC Flowers i tampoc s’indica quan pot ser que acabi rebent els fons que titularitat de BPA i dipositats en un compte de Credit Suisse continuen bloquejats al país centre-europeu.

Comentaris

Trending