El superàvit de l’Escola Meritxell va patir una important reculada el 2017 producte de l’increment en personal

El centre d’educació especialitzada va tancar l’exercici passat amb 19.505 euros de benefici, lluny dels més d’1.360.000 del 2016

-
-
L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) va tancar el 2017 amb benefici, però amb un resultat que queda molt lluny de l’obtingut de forma extraordinària l’any anterior. L’increment de més del 13% en relació a les despeses de personal afegides a una caiguda força notable dels ingressos expliquen el guany obtingut, que queda a tocar els 20.000 euros.

El centre d’educació especialitzada celebra aquesta nit assemblea ordinària i assemblea extraordinària. La primera de les reunions, entre altres coses, ha de validar els comptes de l’exercici passat. La segona assemblea convocada, que s’hauria d’iniciar a 2/4 d’11 de la nit, ha de permetre dissoldre l’actual fórmula jurídica sota la qual s’ha regit durant dècades l’escola per poder adoptar-ne una de suposadament més flexible i adaptada als temps com la de fundació privada. No obstant això, la qüestió de quòrums que fixen els estatuts fa molt complicat que realment es pugui optar per liquidar la fórmula actual.

La direcció de l’escola ha fet els darrers dies una ‘campanya’ molt intensa per mirar de contactar amb tots els pares d’alumnes, que són el nucli central dels socis de l’entitat, per convidar-los-demanar-los que assisteixin a l’assemblea. Perquè es pugui votar la dissolució de l’associació, ja sia de forma presencial o per delegació de vot, haurien d’acudir a la reunió la meitat dels socis, que són tants com 632. Dels 316 assistents necessaris, dues terceres parts s’haurien de posicionar a favor del canvi. 

La despesa en salaris va créixer un 13%, és a dir, més de 750.000 euros en xifres absolutes, mentre que els ingressos van caure més de mig milió, un 6,3%

Encara que hi ha cert debat intern, és molt més complicat que hi hagi el quòrum necessari que no pas que, una vegada reunida la participació escaient, s’arribi al suport que cal. Abans de saber si passa o no passa aquesta qüestió, el que és segur és que es validaran els comptes del 2017. L’exercici es va tancar amb un resultat positiu de 19.505 euros, sortint d’uns ingressos de 7.633.643,78 euros i unes despeses de 7.612.380,98 euros. Si les despeses es van incrementar en pràcticament 850.000 euros, els ingressos van caure en més de mig milió.

Sense cap mena de dubte, la partida més important és la del personal. Si durant el 2016 es van destinar a salaris i similars 5.645.712,82 euros, l’any passat aquesta xifra va enfilar-se fins a 6.397.120,97 euros, un increment del 13% en termes percentuals i de més de 750.000 euros en xifres absolutes. Si a això s’hi afegeix la caiguda d’ingressos, s’explica fàcilment que el resultat fos durant el 2017 molt equilibrat. O, en tot cas, molt més que el del 2016.

Els 19.505 euros de resultat positiu obtingut durant el darrer exercici disten molt dels 1.366.136,67 euros assolits el 2016. Amb tot, el saldo existent el darrer dia de l’any passat encara era d’allò més notable i positiu: més de 2.170.000 euros.

La presidenta del patronat de l\'EENSM, Maria Pilar Díez, i la directora general del centre, Celine Mandicó, durant la compareixença.

Relacionat

La ‘missió impossible’ de convertir en fundació privada l’escola especialitzada de Meritxell

Comentaris

Trending