El salari mínim espanyol ja pràcticament supera el del Principat des d’avui

La remuneració bàsica bruta anual a Espanya és de 12.600 euros mentre que a Andorra, amb l’actualització prevista de l’IPC quedarà en 12.417 euros tot i que la retenció social és més baixa

-
-
L’accelerada que el govern espanyol ha donat al salari mínim que es paga a l’Estat veí del sud des d’aquest dimecres posa més dificultats a la contractació de personal al Principat si se l’ha d’anar a buscar a fora, malgrat que en molts sectors de l’activitat econòmica andorrana els mínims fixats són superiors al salari mínim estricte. No obstant i des d’avui, en el conjunt de l’any el salari mínim espanyol és per primer cop en molt temps superior al d’Andorra.

Efectivament, al Principat, el salari mínim brut és de 1.017,47 euros el mes. En les properes setmanes, quan es faci oficial la variació de l’índex de preus al consum (IPC), dit salari s’haurà d’actualitzar amb l’indicador inflacionista, que s’hauria de situar a l’entorn de l’1,7%. Si als esmentats 1.017,47 euros s’hi aplica l’1,7% d’increment, el resultat són 1.034,76 euros, que multiplicats per les dotze pagues obligatòries donen un global anual de 12.417,12 euros.

Des d’avui, a l’Estat espanyol el salari mínim brut obligatori es de 900 euros, amb una diferència notable respecte d’Andorra: són obligatòries 14 mensualitats. Per tant, aquells treballadors que només arribin a cobrar el mínim, durant l’any acabaran percebent 12.600 euros bruts, per sobre de la remuneració al Principat tot i que és cert que les retencions per la seguretat social són sensiblement més elevades. 

L’increment aprovat les darreres setmanes a Espanya, sense esperar a la complicada missió que té el govern socialista d’acordar un pressupost per aquest 2019, ha estat més que notable. La mesura adoptada ha fet que es passi dels 735 euros que s’han estat pagant/cobrant durant el recentment finalitzat 2018 fins als 900 euros que s’han de satisfer des d’avui. Tot plegat fa que les classes més desafavorides del Principat vegin encara més malmès el seu poder adquisitiu.

Comentaris (5)

Trending