El PS lamenta que el Govern posa en perill l’ensenyament del català en reduir-lo una hora setmanal

Comentaris

  • El conseller general Pere López demana a l’executiu que respongui davant el Consell General quins són els motius que l’han portat a reduir les hores de la llengua pròpia de l’Estat en el nou model de batxillerat
El president del grup parlamentari mixt i líder del Partit Socialdemòcrata (PS) al Consell General, Pere López, ha denunciat que el Govern hagi reduït una hora setmanal l’assignatura de llengua catalana en el nou model de batxillerat andorrà, impartint-se d’aquesta manera menys hores de català en el sistema propi del país que en els altres sistemes educatius que s’ofereixen al Principat. I posant en risc, a parer de López, “l’assoliment per part dels alumnes del nivell C1 de català”. El conseller general socialdemòcrata ha tramitat una pregunta per les vies reglamentàries establertes per tal que l’executiu respongui aquest dijous “quins han estat els motius que han portat a la reducció d’una hora setmanal de l’assignatura de llengua catalana” i “com ha valorat el Govern les possibles conseqüències d’aquesta decisió”. López es fa ressò de la “preocupació manifestada pels ensenyants que integren el departament de català” per quan, a parer dels professors que el parlamentari en un posicionament que López comparteix, “aquesta reducció pot afectar entre altres qüestions a l’assoliment per part dels alumnes del nivell C1 de català, a l’ensenyament de la literatura catalana i a l’assoliment adequat de totes les competències en llengua catalana”. Pere López recorda en l’exposat de la seva pregunta que el català és “la llengua oficial de l’Estat andorrà” i que, per tant, “el seu ensenyament no pot veure’s -al nostre entendre- relegat per altres matèries i que el coneixement en profunditat de la llengua i de la literatura catalana no es pot entendre sinó com una qüestió identitària del nostre país”.

Comentaris

Trending