El PS denuncia la contractació de serveis de la Cimera Iberoamericana

Tenen dubtes que s'hagi sotmès als principis de publicitat, concurrència i objectivitat com obliga la Llei de Fundacions

Els consellers generals socialdemòcrates, Jordi Font i Susanna Vela.
Els consellers generals socialdemòcrates, Jordi Font i Susanna Vela.
El PS torna a demanar per les contractacions de personals i serveis de la Cimera Iberoamericana davant la manca de resposta per part del Govern. Per aquest motiu ha presentat una sèrie de preguntes escrites, La consellera socialdemòcrata, Susanna Vela diu que "volem d'obtenir la informació que no se'ns va donar el passat consell de preguntes del dia 5 de desembre, quan vam demanar pel personal destacat a la Fundació de Cimera Iberoamericana, per tots els serveis contractats, per com havien seleccionat el personal i quins perfils tenien".

"El Govern hauria de ser més didàctic i compartir amb la ciutadania i els seus representants els beneficis que espera obtenir i els costos que s'hauran d'assumir. Comprovem que la contractació de serveis no s'ha sotmès als principis de publicitat, concurrència i objectivitat tal com obliga la Llei de Fundacions", declara Susanna Vela.

El PS, un cop coneguda la tasca encomanada a la Fundació de la Cimera Iberoamericana i els perfils de les persones destacades en la Fundació, vol saber quines són les competències acreditades per aquestes persones, com es va procedir a la selecció d'aquest personal i quin ha estat el procediment de publicitat emprat en aquestes contractacions.

També volen conèixer quin règim contractual tenen aquestes persones, quines actuacions s'estan preparant per donar a conèixer Andorra en el mercat iberoamericà i internacional, quines contractacions de serveis i subministraments (desplaçaments, allotjaments, traduccions, seguretat, etc.) s'han fet i quines es preveuen fer pel 2020. Així mateix, demanen pel que fa a les contractacions de serveis i subministraments quin ha estat el procediment de publicitat emprat en les contractacions, i quin és el procediment contractual previst.

Comentaris

Trending