El nomenament de la nova cap d’àrea de finances de l’hospital arriba a la Batllia

Un dels candidats que va participar al procés de selecció denuncia, com ja havia fet davant el comitè directiu del SAAS, la constant improvisació que ha regit el procediment 

-
-
El nomenament de la nova cap d’àrea de finances del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ja és a la Batllia. Un dels candidats que es va presentar al procés de selecció ha sol·licitat l’anul·lació de la designació per múltiples deficiències que farien que el procés sigui anul·lable. En conjunt, assegura el demandant, tot el procés ha estat marcat per un conjunt d”improvisacions” i decisions que es trobarien al límit de l’arbitrarietat.

El candidat que ara ha portat el cas a la Justícia, ja havia abans presentat un recurs administratiu davant el consell directiu del SAAS, acció que va ser desestimada per aquest organisme. D’aquí que el recurrent hagi acudit ara a la secció administrativa de la Batllia amb una demanda de prop d’una trentena de pàgines molt àmplia i que reprodueix en gran mesura el recurs administratiu però també incorpora nous elements.

Un dels nuclis centrals de la demanda és la deficient composició del comitè de selecció que, a més a més, va anar modificant-se al llarg del procés però que, en gran mesura, va acabar recaient en una sola persona, el director econòmic i de recursos generals del SAAS. Com recorda el demandant, comitè significa pluralitat i no pas individualitat. Alhora, fer recaure la presa de decisions efectiva en una sola persona comporta “una desviació de poder” no contemplat enlloc.

La deficient constitució d’un comitè de selecció que a parer del recurrent no ho era, és un dels pilars fonamentals de l’acció jurídica, que demana l’anul·lació de la designació de l’elegida

En la relació de fets, i com ja es feia en el recurs administratiu avançat per l’Altaveu, s’expliquen la successió d’elements imprevistos que s’anaven posant en marxa per tapar altres ‘forats’ previs. I a banda de la inexistent composició d’un comitè real de selecció, es posen de manifest tot un relació de procediments no previstos en el plec de bases del concurs que, a parer del demandant, porten a una situació insostenible legalment.

Aquest desenvolupament del procés i en particular, les proves realitzades als diferents candidats, es un procediment “sui géneris” que es va anar adaptant a mida que avançava el procés afegint entrevistes, test on line i valoracions no previstes que ens permet tornar a concloure amb la manca de legalitat i de fiabilitat del procés emprat”, posa de manifest el demandant en un moment del text presentat a la Batllia.

També es denuncia la indefensió que suposa el fet d’haver sol·licitat al seu dia, abans que s’esgotés el termini per presentar els recursos administratius escaients, i que no s’atengués aquesta petició. Segons el demandant, la informació sol·licitada no es va facilitar, i encara parcialment, juntament amb la decisió de desestimació del recurs. El demandant fa una anàlisi de les ‘notes’ atorgades als candidats i conclou que “totes aquestes puntuacions, que no se sap d’on s’han extret estan molt per sobre de la resta de candidats. Aquest és el problema, les ponderacions no tenen un patró de valoració prèviament establert, fet que les condiciona i qualifica com a totalment subjectives”.

La demanda, d’una trentena de pàgines, sol·licita que es prengui declaració a tots el candidats i enumera diverses causes que considera invalidants del concurs

La demanda, que com fa el recurs administratiu recorda que l’acord de nomenament de la vencedora del concurs, més que justificar el motiu pel qual s’escull la candidat en qüestió i no una altra, lamenta el demandant, es dedica a argumentar perquè es considera que no hi ha motius per anul·lar el procés. Just el que persegueix el demandant, que també posa sobre la taula, almenys, dos arguments més: el recurrent qüestiona que la persona designada tingui realment la qualificació i preparació requerida per al lloc de treball requerit i, alhora, adverteix sobre aspectes relatius a la nacionalitat. La designada, que va començar a exercir el dia 22 del mes passat, era abans d’aquella data espanyola no resident. El demandant entén que el requisit “preferentment de nacionalitat andorrana” no es pot entendre com ho fa el SAAS. “Es pot considerar que en l’adjudicació de la plaça de cap d’àrea de finances, el SAAS no ha respectat el seu plec de bases en no haver donat preferència als nacionals andorrans, fet que novament invalidaria el procediment de selecció”, recull la demanda.

Per tot plegat, el demandant, exigeix de la Batllia “l’anul·lació, amb efectes suspensius, de l’acord del consell directiu del SAAS, de data 14 de setembre del 2018, pel qual es fa el nomenament de la cap d’àrea de finances del SAAS, amb retroacció del procediment administratiu al moment anterior a la designació del comitè de selecció i la redacció del plec de bases, tot i respectant la necessitat d’acompliment del requisit de tenir la nacionalitat preferentment andorrana establerta a l’edicte, així com que es valorin degudament l’experiència en direcció financera, la formació especialitzada en finances i la resta de conceptes” que regien el concurs.

Si no s’atorgués la primera qüestió sol·licitada, subsidiàriament, es demana l’anul·lació del procés de selecció de la plaça de cap d’àrea de finances del SAAS, “així com, que es torni a convocar un altre procés de selecció que compleixi amb totes les garanties previstes a l’ordenament jurídic andorrà, inclòs el compliment requisit de la nacionalitat andorrana en una primera convocatòria”. Entre altres coses, el demandant demana a la Batllia que se citin com a testimoni per poder-los fer declarar a tota la resta dels participants en el concurs, tots els candidats, perquè expliquin de forma efectiva els vaivens de tot el procés. Amb canvis de membres del comitè seleccionador, incorporació de proves no previstes al plec de bases… vaja, la constant improvisació denunciada pel demandant.

Etiquetes

-

Relacionat

Camí de la Batllia el concurs per designar cap de l’àrea de finances del SAAS

Comentaris (6)

Trending