El Govern es va passar la llei pel folre en 'no-adjudicar' el projecte de l’estació d’autobusos

El ministeri d’Ordenament va pretendre fer creure que l’equipament era una continuació dels vials de la unitat d’actuació del Prat del Rull i ara el Tribunal Superior sentencia que això era il·legal

-
-

La sala administrativa del Tribunal Superior (TS) considera que el Govern es va passar pel folre la llei de contractació pública alhora d’encomanar els treballs de redacció del projecte de l’Estació Nacional d’Autobusos. L’executiu va aprofitar que es duia a terme les obres d’urbanització de la unitat d’actuació del Prat del Rull per encolomar-hi, com si es tractés del mateix, la construcció de l’equipament de recepció de busos, una vegada va canviar d’idea i en lloc d’ubicar l’estació a la zona de la Borda Nova, com havia anunciat inicialment, fer-ho a l’altre cantó de l’avinguda Tarragona.

A partir de diversos tràmits realitzats durant el 2016, el ministeri d’Ordenament Territorial va encomanar als mateixos tècnics i empreses que treballaven en l’elaboració del desenvolupament urbanístic de la zona de Prat del Rull -és a dir, a aquells professionals que traçaven per on havien d’anar els vials o les canalitzacions de serveis- la redacció del projecte de l’estació de busos intentant fer creure que tot era una mateixa cosa. El Col·legi d’Arquitectes va posar el crit al cel i van acabar portant l’afer als tribunals després que el Govern denegués un primer recurs.

El TS veu clarament que, com mantenia el Col·legi d’Arquitectes i en contra del que consideraven l’executiu i la Batllia, es tracta de dues obres molt diferents i s’havien d’haver licitat per separat

El col·lectiu professional qüestionava “el fet que en data 20 de juny del 2016 el Govern licità mitjançant la corresponent publicació al BOPA els treballs d’urbanització de l’estació d’autobusos sense efectuar ni la necessària licitació dels treballs de redacció del projecte de la mateixa ni la necessària publicació de la seva adjudicació. És justament aquesta manca de licitació prèvia de la redacció del projecte i la seva corresponent adjudicació el que fonamenta la reclamació d’aquesta part. Tanmateix, la inexistència d’un acte administratiu ens impedeix exigir-ne la seva impugnació”.

La Batllia va sortir per petaneres d’un ordre tècnic inconcebible i el març de l’any passat també va desestimar les pretensions del Col·legi d’Arquitectes. L’organització que agrupa els professionals de l’arquitectura mantenia, com no podia ser d’altra manera i com també alguns partits de l’oposició política havien denunciat, que “el projecte de l’estació no és complementari de les obres inicials sinó que és un nou projecte i consegüentment existeixen dos projectes clarament diferenciats; així, aquests fets confirmen que s’ha efectuat una contractació directa de les tasques de redacció del projecte de l’Estació Nacional de forma il·legal”.

Evidentment, dins de la inconcebible manera de fer governamental, avalada per uns responsables tècnics del ministeri que les estan fent de l’alçada d’un campanar en més d’un cas, el Govern va defensar que tot era una sola cosa malgrat que els seus actes, com posa ara de relleu el TS, mostraven el contrari. Ja no pels fets evidents, una cosa és fer uns vials, l’altra dissenyar una estació d’autobusos, si no també pel que argumentava per escrit en els seus informes per molt que mantinguessin que tot es tractava d’una continuació del projecte inicial.

Malgrat que la resolució judicial ferma veu sense dubte la il·legalitat comesa per l'executiu, aquesta no comporta cap sanció; els arquitectes podran reclamar una compensació

En efecte, la sentència recentment dictada pel Superior esmenta que en els informes el Govern defensa que es tracta, l’estació, d’una continuació de la redacció del projecte dels vials. Però també posa de manifest que la mateixa documentació deixa clar que “el projecte global s’ha acabat executant en dues fases”. I tot i que "es considera que el contracte inicial signat serveix per executant les tasques a efectuar a partir d’ara. Malgrat això, i per major seguretat jurídica del Govern, es considera oportú formalitzar una addenda de contracte per la qual es reguli específicament la direcció de l’obra 0007/2016 que avui es proposa adjudicar”. L’obra 0007/2016 és la referent a l’estació de busos.

Per tot plegat, el tribunal no té dubtes que “s’ha de concloure que es tracta de dos projectes diferenciats i la redacció del segon projecte, núm. 0007/2016, havia d’haver estat licitada conforme a les regles de la Llei de contractació pública”. Per tant, el TS “declara que el procediment seguit no és ajustat a dret”. Però, com són les coses, malgrat que clarament el Govern es va saltar les normes i va passar de la llei, no hi ha cap sanció associada al comportament anòmal i irregular de l’administració. Això sí, els arquitectes podrien reclamar una indemnització. Ja van deixar clar en la seva demanda que “el col·lectiu considera que ha patit un greu perjudici per la il·legalitat comesa pel Govern d’Andorra i es reserva, doncs, el dret de reclamar eventualment la indemnització corresponent per compensar-los el perjudici causat”.

Comentaris

Trending