El comú d'Andorra la Vella adapta la normativa a la llei de la funció publica per la crisi

Les hores no treballades s’acumulen en una bossa que el treballador ha de recuperar en l’ordre de prioritats

-
-
El comú d'Andorra la Vella ha adaptat la normativa a la llei de la funció publica per la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. La junta de Govern ha acordat que les jornades laborals no efectuades per suspensió de l’activitat a comptar de la data d’aquest acord han de ser remunerades de conformitat amb les regles següents: la meitat de les hores no treballades han de ser remunerades pel comú sota la figura del permís administratiu retribuït. L’altra meitat de les hores no treballades ha de ser igualment remunerada i el treballador les ha de compensar mitjançant un sistema d’acumulació d’hores.

Pel que fa a les hores no treballades s’acumulen en una bossa d’hores que el treballador ha de recuperar en l’ordre de prioritat següent: descompte de les hores recuperables generades amb anterioritat a la data d’aquest acord. L’acumulació de les hores recuperables generades en un futur fins al 31 de març del 2021. La recuperació de les hores extraordinàries i de treball en dissabtes o diumenges i festius generades amb anterioritat a la data d’aquest acord. L’acumulació d’hores extraordinàries i de treball en dissabtes o diumenges i festius que es puguin generar en un futur, fins al 31 de març del 2021.

Per altra banda, el nombre màxim de dies de vacances per fer en el futur és de la meitat de les vacances que es generin durant l’any actual. Així, les persones que tinguin vacances durant el període de durada de les mesures excepcionals cal que les mantinguin. No es poden modificar les vacances que estaven previstes i que coincideixen amb el període de mesures excepcionals, llevat d’un requeriment de la junta de Govern.

El personal es pot absentar en determinats moments i mentre duri la situació d'emergència

FInalment, un cop restablertes les condicions habituals de treball, totes les vacances de la resta de l’any s’hauran de tornar a planificar en funció de les necessitats dels departaments i del romanent d’hores de cada treballador. Amb caràcter excepcional i de forma temporal mentre duri la situació d’emergència sanitària, el personal del comú es pot absentar del seu lloc de treball mentre els centres educatius i de lleure escolar estiguin obligatòriament tancats a causa de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, els treballadors que tinguin fills o filles menors de 14 anys o amb discapacitat i que no puguin fer les seves tasques mitjançant el teletreball, poden tenir un permís administratiu retribuït per tenir-ne cura sempre que es compleixin les condicions següents de forma acumulativa. 

Els dos progenitors es troben en la mateixa circumstància o es tracta de famílies monoparentals. En el primer cas, es pot acollir a la mesura només un dels progenitors, o ambdós en règim de torns, que han de ser per jornades senceres de treball. Ambdós progenitors acrediten que cap dels dos no té cap familiar fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat que pugui tenir cura dels seus fills o les seves filles raonablement. Es considera que els padrins no poden tenir cura dels infants. El personal considerat vulnerable (amb patologies cardiovasculars i cròniques, immunodepressió, diabetis, hipertensió i les dones embarassades) que s’ha remés al domicili com a mesura de prevenció d’acord amb les recomanacions del ministeri de Salut i no disposa de les eines per fer teletreball, té un permís administratiu retribuït.

 

 

Comentaris (1)

Trending