Les famílies de l’Escola andorrana assumiran la gestió dels patis i dels esmorzars

L’AMPAEA acorda fer-se càrrec de diversos projectes per mirar de millorar-ne la seva eficiència i aprova una rebaixa simbòlica del cost del menjador per a les unitats familiars nombroses o monoparentals

ACTIVITATS DE LLEURE A L'ESCOLA D'ORDINO.
ACTIVITATS DE LLEURE A L'ESCOLA D'ORDINO. ARXIU

Els pares i mares de l’Escola andorrana assumiran la gestió dels patis i del subministrament d’esmorzars inicialment a maternal i si tot funciona, posteriorment a primària. La idea és fer més eficient que no pas ara les dues matèries des del punt de vista econòmic alhora que incrementar-ne el valor pedagògic. En tots dos casos, el repte es posar els projectes en marxa a partir del curs 2024-2025. Així s’ha acordat durant l’assemblea ordinària de l’Associació de mares i pares d’alumnes de l’Escola andorrana (AMPAE).

L’actual junta pretén que culmini el treball que, en diversos fronts, han portat a terme distints grups de pares, ja amb anterioritat a l’equip que actualment lidera l’AMPAE. De fet, en l’assumpció de la gestió de patis ja fa anys que s’hi treballa encara que ha estat en els dos últims cursos quan s’ha intensificat més tota la feina. El curs passat ja estava previst donar-hi el vist-i-plau però finalment diferències amb el ministeri d’Educació per qüestions de gestió pressupostària no ho va fer possible.

Assumir la gestió dels patis és un objectiu de l’AMPAEA des de fa anys i, de fet, moltes altres escoles, de sistemes educatius diferents, ja tenen els patis gestionats per les famílies

I això que el projecte d’assumpció dels patis s’havia treballat no només amb mares i pares sinó també amb els directors d’escola. La iniciativa es va congelar malgrat que es va continuar treballant-hi. Ara l’assemblea ha decidit aprovar el projecte i tirar-lo endavant. I s’està convençut que en aquesta ocasió no hi haurà cap discordança amb el ministeri. Assumir la gestió dels patis és un objectiu de l’AMPAEA des de fa anys i, de fet, moltes altres escoles, de sistemes educatius diferents, ja tenen els patis gestionats per les famílies.

L’AMPAEA ja assumeix el menjador. En canvi, la gestió dels patis la té delegada el ministeri a una empresa de treball temporal. Això fa, segons les fonts consultades, que tot plegat “no sigui eficient perquè les estructures probablement estan duplicades”. Si ara tot ho assumeix una mateixa entitat, o sia, l’associació de pares i mares, es creu que s’hi podrà treure un major rendiment, es podran retallar costos i es dotarà la gestió d’un component més pedagògic.

Durant el proper curs, 2023-2024, s’aprofitarà per acabar de tancar el projecte pedagògic, ja molt avançat, i es formalitzarà el projecte executiu. Un dels dubtes que hi ha sobre la taula té a veure amb els monitors i el decret respecte del lleure que recentment ha aprovat el Govern. Aquest decret deixa fora dels monitors del lleure els monitors de pati, i l’AMPAEA defensa que la normativa també ha d’incloure aquesta figura. En tot cas, durant el curs 2024-2025 les famílies haurien de ser les encarregades de gestionar els patis a l’Escola andorrana.

ESMORZAR

També el mateix curs s’hauria d’iniciar una prova de pilot d’assumpció del subministrament dels esmorzars a primària, que si tot va bé arrancaria el curs 2024-2025. D’entrada, el curs vinent, i en vista a a comprovar circuits i costos, l’AMPAE ja gestionarà els esmorzars a maternal i a tota l’escola de la Massana, que va fer del fet de garantir un esmorzar saludable i igualitari un projecte de centre. A maternal ja hi ha un esmorzar unificat però són els directors de centre els que se n’encarreguen, i no sempre aquesta fórmula era la més eficient.

Es vol assegurar un triple factor. Que els infants mengin el que toca i no el que els vingui només de gust, que tots els joves mengin el mateix vinguin d’on vinguin (a no ser que hi hagi raons de salut) i alhora s’assegura que tothom esmorza

Ara, assumint-ho l’AMPAEA es creu que s’hi podrà trobar un millor rendiment. I ja es farà el proper curs amb la intenció de definir el que serà el subministrament d’esmorzars a primera ensenyança. I és que es vol assegurar un triple factor. Que els infants mengin el que toca i no el que els vingui només de gust, que tots els joves mengin el mateix vinguin d’on vinguin (a no ser que hi hagi raons de salut) i alhora s’assegura que tothom esmorza, circumstància que puntualment no passa en algunes famílies.

Finalment, i entre altres projectes que ha acordat l’AMPAEA, hi ha la rebaixa, “simbòlica”, del 2% del cost del menjador per a les famílies nombroses i monoparentals. El descompte serà aplicat sempre que es presenti degudament el carnet acreditatiu. No està clar que pot suposar a nivell de disminució d’ingressos per part de l’associació perquè l’estudi que s’ha fet, per un tema de protecció de dades, només s’ha pogut elaborar a partir de la coincidència de cognoms. Per tant, es pot tenir més o menys controlades les famílies nombroses que hi ha a l’Escola andorrana, però no les monoparentals.

Comentaris (3)

Trending