Creada la comissió que reconeixerà les competències professionals dels educadors esportius

Govern aprova un reglament que desplega la legislació referent a la creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència

L'Efpem formarà part de la comissió.
L'Efpem formarà part de la comissió.

El Reglament de la Comissió Nacional de Reconeixement Professional Esportiu (Cnrpe) ha estat aprovat aquest dimecres pel Govern. El text entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. La normativa regula les funcions i les competències d’aquesta Comissió així com la composició, el nomenament, l’organització i les funcions dels seus membres.

El Reglament desplega la legislació referent a la creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència, que crea, en el seu articulat, la Comissió Nacional de Reconeixement Professional Esportiu i la defineixen com un òrgan col·legiat en què participen els òrgans competents en matèria d’educació i d’esport i l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya com a membres permanents.

En el seu articulat, defineix les funcions i competències de la Cnrpe, que esdevé un òrgan col·legiat que té les funcions d’acreditar i reconèixer les competències professionals adquirides per la via formal, no formal i informal. La comissió podrà emetre resolucions per exercir una professió esportiva referents al nivell de les formacions esportives nacionals, als nivell i les equivalències de les qualificacions estrangeres conduents a l’exercici d’una professió esportiva i al reconeixement de les competències professionals adquirides per la via formal, no formal i informal.

L'Efpem formarà part de la comissió.

Relacionat

Un òrgan conjunt entre Govern i EFPEM validarà les titulacions de les professions esportives

La normativa estipula la seva composició, integrada per membres: la presidència, que assumirà un representant de l’esport; un vocal, representant del sector educatiu i el secretari, que esdevindrà un representant de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (Efpem). També defineix que altres persones o organismes puguin assumir funcions d’assessorament tècnic o pedagògic.

També fixa el procediment de nomenament de la comissió, la durada i les possibles suplències, l’organització i les funcions que han d’exercir, la convocatòria de les reunions mínimes que s’han de dur a terme així com els procediments relatius a la deliberació i la presa de decisions.

Comentaris

Trending