Un òrgan conjunt entre Govern i EFPEM validarà les titulacions de les professions esportives

Aprofitant la llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència, se substitueix l’actual comissió d’equivalències per un ens amb els ministeris d’Esport i Educació i el centre de formació

L'Efpem formarà part de la comissió.
L'Efpem formarà part de la comissió.

Les universitats disposaran d’un termini de dos anys per adaptar-se al nou sistema creat amb la llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència. El text estableix un mecanisme per aconseguir titulacions oficials que té en compte els coneixements i habilitats adquirides i desenvolupades al llarg de la vida. Aprofitant el projecte legislatiu, també es crea un nou òrgan per validar l’obtenció de diplomes vinculats a professions esportives.

El treball parlamentari de la llei està enllestit a la comissió legislatives d’Educació. El text, doncs, està a punt per a la seva aprovació al pròxim ple del Consell General. La nova normativa amplia el sistema d’obtenció del reconeixement de tota una sèrie de qualificacions que es poden tenir no necessàriament via l’educació formal sinó que també es poden haver aconseguit amb l’experiència al llarg de tota la vida laboral d’una persona. S’estableix un mecanisme per obtenir aquesta titulació VAE, que actualment només era possible per a diplomes d’ensenyament professional.

Entre els canvis que s’han introduït al text, hi ha l’inclòs via una esmena que van presentar els grups de la majoria. En concret, s’ampliava la disposició final de la llei que ja obligava Govern a aprovar en el termini de dos anys tot el desenvolupament reglamentari necessari per a la seva aplicació. Serà el mateix temps que tindran les universitats (tant públiques com privades) per “desenvolupar els reglaments per als procediments VAE de les seves qualificacions”.

Originàriament, aquesta era la disposició final primera, però ha passat a ser la tercera per la introducció, via esmena, de dues més. La segona és la que modifica la Llei de l’esport i, més concretament, l’article que parla de “professions esportives”. Actualment, el que existeix és la comissió d’equivalències. Ara, serà substituïda per una comissió nacional de reconeixement professional esportiu. Aquest serà l’òrgan amb “les funcions d’acreditació i reconeixement de les competències professionals adquiries per la via formal, no formal i informal”. En aquest nou ens hi participaran els ministeris responsables de l’esport, l’educació i, també, representants de l’Escola de professions esportives i de muntanya (EFPEM).

Un altre punt que s’ha afegit al text és que es faci un seguiment del funcionament del sistema. Així, amb la disposició final quarta s’indica que “el Govern ha de presentar, cada tres anys, al Consell General un informe d’avaluació” del mecanisme. Aquest “ha de permetre comprovar la qualitat, l’eficàcia i l’impacte del procediment”.

L'Efpem formarà part de la comissió.

Relacionat

Creada la comissió que reconeixerà les competències professionals dels educadors esportius

Comentaris (2)

Trending