Educació ha detectat 170 casos d’absentisme els tres darrers cursos

La immensa majoria de les situacions es donen en la segona ensenyança i el Govern encara té una vintena de casos per resoldre

-
-
Durant els tres darrers cursos finalitzats -és a dir, de l’actual 2018/2019 no hi ha dades públiques- s’han notificat 170 situacions d’absentisme escolar, de les quals el Govern, que tracta aquesta problemàtica des d’una òptica transversal amb diferents departaments implicats, encara en té una vintena pendents de resoldre. La majoria de situacions es donen en la segona ensenyança.

Aquesta setmana ha entrat en vigor el nou reglament per combatre l’absentisme a les aules, que segons els experts consultats, no presenta excessius canvis respecte de l’anterior normativa. Es defineixen millor alguns conceptes i, sobretot, es dóna més marge de temps als professionals per elaborar els informes pertinents, alhora que s’ha modificat lleugerament la composició i les funcions de la comissió se seguiment de l’absentisme.

Quan a la casuística, les dades facilitades pel Govern indiquen que els tres darrers cursos acabats s’han notificat 19 casos d’absentisme en la primera ensenyança i 151 en la segona. En global, 67 situacions es van donar el curs 2015-2016; 52 casos el curs següent; i 51 més l’any passat (2017-2018), del qual encara hi ha 17 casos pendents de resoldre, tots en la segona ensenyança. Del curs 2016-2017 hi ha quatre situacions pendents de resoldre’s.Quant al reglament publicat aquest dimecres al BOPA i que va entrar en vigor l’endemà, s'ha concretar més que s'entén per absentisme parcial, abans deia que es donava quan l'alumne no assistia alguns dies concrets al centre o a determinades àrees o assignatures de forma regular i ara s'ha afegit els retards reiterats i sistemàtics, que abans estaven dintre la categoria d'absentisme per impuntualitat. També s'ha concretat què es considera absentisme parcial moderat les absències no justificades a partir de dos o quatre mitges jornades per mes i parcial greu a partir de cinc dies o deu mitges jornades al mes. 

I més enllà de la modificació de la composició i funcions de la comissió de seguiment de l’absentisme escolar, en els casos d'absentisme greu, els serveis socials havien de fer un informe en el termini de 15 dies naturals en cas de famílies conegudes i 30 dies naturals en cas de famílies no conegudes. Amb el nou decret els dies passen a ser hàbils. Per tant, els informes trigaran més temps en ser elaborats.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending