Sancions de fins al 150% per qui intenti defraudar a l’hora de liquidar la taxa turística

La llei que crea la nova figura impositiva també estableix que cada dos anys es farà una auditoria per avaluar si els diners recaptats han servit realment per impulsar el sector

La recepció d'un dels hotels del Principat.
La recepció d'un dels hotels del Principat. ARXIU

La llei que crea la taxa turística deixa clar que seran els mateixos allotjaments els encarregats de cobrar la nova figura als seus clients i de fer la pertinent liquidació davant l’administració. El text també preveu un règim sancionador que s’aplicarà a aquelles empreses que incompleixin la normativa. Es preveuen multes entre 150 i 3.000 euros i, en cas que ens constati que s’ha intentat enganyar el Govern, entre el 50% i el 150% del que s’hagi defraudat. A més, bianualment es farà una auditoria per analitzar si la figura ha impactat positivament en el sector.

El text ja es troba a tràmit al Consell General, sota el nom oficial de projecte de llei reguladora de l’Impost sobre les estades en allotjaments turístics, de  modificació de la  Llei 16/2017, del 13 de  juliol,  general de l’allotjament  turístic  i  de  modificació  de  la  Llei  13/2007,  del  20  de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA. Al llarg de 22 articles, desgrana la nova figura tributària i com es gestionarà. En aquest sentit, s’indica que el contribuent serà el client d’aquests establiments, però que qui l’haurà de cobrar serà l’empresa d’allotjament per, posteriorment, i prèvia constatació a la factura, presentar l’autoliquidació davant l’administració i fer l’ingrés corresponent. Els terminis i la forma de fer-ho s’hauran de desenvolupar de forma reglamentària.

Tal com s’havia explicat la llei estableix diferents exempcions al pagament de la taxa. És el cas, per exemple, dels residents al país, dels menors de 12 anys o les que es facin “en mèrits d’una decisió dels serveis socials”. Això sí, també es deixa clar que “per al gaudiment i aplicació (...) cal acreditar documentalment la concurrència de les circumstàncies que hi donen dret”.

Torres Falcó ha presentat els detalls de la futura taxa turística.

Relacionat

Taxa turística a partir de l’1 de juliol vinent amb cinc tarifes diferents entre 1 i 3 euros

El text deixa clar que les empreses han de presentar les dades d’autoliquidació. En cas de no fer-ho o que hi faltin dades, l’administració podrà aplicar “el mètode d’estimació indirecta” recorrent, per exemple, a dades estadístiques d’ocupació dels allotjaments turístics del mateix tipus al país o a “dades procedents d’estudis del sector fets per organismes públics o organitzacions privades d’acord amb tècniques estadístiques adequades”.

I en aquests casos, evidentment, es considerarà que l’empresa ha comès una infracció. El text les divideix en dos tipus. Per un costat, les simples, com ara presentar de forma incompleta la documentació o incomplir requeriments d’informació. La llei preveu multes entre 150 i 3.000 euros. El segon tipus és si es detecta que s’ha intentat pagar a l’administració menys del que pertocaria. I llavors el càstig anirà entre el 50% i el 150% del que s’hagi defraudat.

En les seves disposicions addicionals, el projecte legislatiu introdueix un mecanisme que ha de permetre avaluar l’aplicació de la taxa i si realment repercuteix positivament en el sector. Així, s’indica que “transcorreguts dos anys d’aplicació de l’impost (...) i així de manera successiva per als biennis vençuts següents, el Govern encarregarà una auditoria de l’impacte de la implementació (...) així com del fons per a l’impuls del turisme, per tal que valori la recaptació i l’impacte sobre el turisme al Principat d’Andorra entre altres indicadors que es considerin d’interès”. Aquest informe “es dipositarà al Consell General perquè l’examini la comissió parlamentària corresponent”.

Comentaris (2)

Trending