La població ocupada al segon trimestre de l’any va arribar al nivell més baix des de finals del 2016

L’atur es va situar en 1.409 persones d’entre 15 i 74 anys, fet que representa un increment d’1,6 punts anualment i 1,1 punts trimestralment, situant la taxa en un 3,0%

Oficina del Servei d'Ocupació.
Oficina del Servei d'Ocupació. Altaveu

El departament d’estadística del Govern d’Andorra ha publicat aquest dijous els resultats de l’enquesta de forces de treball (EFT). Així, al segon trimestre de l’any, la població ocupada va ser de 44.388 persones, és a dir, el 79,0% dels residents d’entre 15 i 64 anys, el nivell més baix assolit des de final del 2016. La davallada va afectar sobretot a la població jove de 15 a 24 anys (-9,6 punts respecte a l’últim trimestre i -5,6 punts respecte a l’any passat), però cal tenir en compte que no inclou els afectats per un ERTO, ja que es consideren ocupats. D’altra banda, la taxa d’aturament va ser del 3,0%.

La suspensió o reducció de jornada dels treballadors afectats per ERTO, juntament amb altres tipus d'absències al treball, com ara atur parcial per raons tècniques o econòmiques, malaltia, accident o incapacitat temporal, entre altres, va registrar una disminució d’un 28,0% respecte al primer trimestre en les hores efectives de treball realitzades -unes 24,4 hores a la setmana de mitjana-. També el número d'ocupats que van treballar almenys una hora durant la setmana de referència en el segon trimestre es va reduir a 29.310 persones -el 52,2% de la població de 15-64 anys-.

L’atur va augmentar situant-se en 1.409 persones d’entre 15 i 74 anys. Així, la taxa va ser del 3,0%, augmentant 1,6 punts anualment i 1,1 punts trimestralment.

Pel que fa a la població assalariada va ser de 38.766 persones, és a dir, el 87,3% de la població ocupada entre 15-64 anys, suposant un augment de 0,4 punts respecte a l’any anterior i una disminució de 0,5 punts si es compara amb el primer trimestre de l’any. Els treballadors amb contracte indefinit van augmentar 0,9 punts en termes anuals i 2,1 punts trimestralment, situant-se en el 92,7% dels assalariats. Per la seva part, els ocupats a jornada parcial van representar el 6,3% de la població ocupada. Per últim, els treballadors per compte propi van representar el 12,2% dels ocupats, una xifra similar en relació al trimestre passat.

Quant a l’atur, va augmentar situant-se en 1.409 persones d’entre 15 i 74 anys. Així, la taxa va ser del 3,0%, augmentant 1,6 punts anualment i 1,1 punts trimestralment. Cal tenir en compte que no tots els que han perdut la seva ocupació han passat a classificar-se com a aturats, sinó una part ha passat a la inactivitat. S’explica, fonamentalment, pel fet que el confinament i el tancament d'empreses han impedit a les persones buscar feina malgrat estar disponibles per a treballar.

Tot plegat va provocar una disminució de la taxa d’activitat d’1,3 punts en relació a el trimestre passat, situant-se en el 81,5% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representen 45.775 persones. Aquesta ràtio assoleix el més baix nivell des del segon trimestre del 2017. En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur va presentar un comportament dispar, a França es va situar en el 6,8%, baixant 1,3 punts trimestralment, mentre que a Espanya va pujar 0,9 punts, situant-se en el 15,3%.

Etiquetes

Comentaris

Trending