La inversió estrangera va portar a Andorra l’any passat 640 treballadors autònoms més

Sota aquest permís de residència i treball atorgat per Immigració s’estableixen al Principat molts dels creadors de contingut i consultors diversos, que han experimentat un increment del 22% respecte el 2021

A Andorra s'hi han instal·lat centenars de creadors de contingut cercant millors condicions fiscals que al seu país d'origen.
A Andorra s'hi han instal·lat centenars de creadors de contingut cercant millors condicions fiscals que al seu país d'origen. ARXIU

El 2022 es va establir a Andorra 640 treballadors autònoms més vinguts directament des de l’estranger. És un increment de més del 22% respecte de l’any anterior. Sota aquesta classe d’autorització de residència i treball que expedeix Immigració arriben al Principat molts dels ‘youtubers’, ‘influencers’, creadors de contingut diversos i fins i tot consultors que acaben assessorant tots els anteriors.

La xifra de persones que els darrers anys ha fet servir aquesta modalitat de residencia i treball va en augment clarament. D’aquí que l’any passat, a finals d’any concretament, s’aprovés una modificació per endurir les condicions econòmiques per permetre l’establiment d’aquest tipus de professionals. Des del 23 de desembre, les persones que sol·liciten aquest tipus de permís han de fer efectiu i dipositar davant l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) l’import de 50.000 euros no remunerats. Fins aquella data eren 15.000 euros.

Així, i com s’ha dit, l’any passat l’AFA, segons que es recull en la seva memòria d’activitat del 2022, va registrar, seguint instruccions del servei d’Immigració, 640 altes de dipòsits. Certament, també va haver d’abonar, per les baixes corresponents, 73 dipòsits que s’havien constituït en exercicis precedents. Al 2021, els dipòsits nous registrats van ser 524 mentre que les baixes que es van anotar, en aquella ocasió van ser 40. També l’any passat, doncs, hi van haver algunes baixes més.

PASSIVES

Quan a les residències sense treball -tant per a titulars sense activitat lucrativa (més coneguda com a residències passives) com per a professionals amb projecció internacional, o per als casos d’autoritzacions de residència, per raons d’interès científic, cultural i esportiu, en aplicació de la legislació vigent en la matèria-, durant l’any passat l’AFA va registrar 390 noves altes o dipòsits. És un 15% més que l’any anterior, quan per aquest tipus de permís de residència, el supervisor financer va registrar 338 altes. Les baixes el 221 van ser 183 mentre que l’any passat van arribar a 207.

També respecte d’aquesta tipologia d’autoritzacions de residència, és a dir, en relació amb les residències passives, durant l’any passat es van introduir canvis respecte dels dipòsits que s’han de fer davant l’AFA (més enllà de les inversions immobiliàries o financeres escaients). En concret, es van modificar els dipòsits no remunerats que han passat de 50.000 euros a 47.500 euros per al titular principal de l’autorització i de 10.000 euros a 9.500 euros per cadascuna de les persones a càrrec de l’autorització principal. Evidentment, en cas que es donin de baixa, que s’anul·lin o que no es renovin dites autoritzacions, es restitueixen els dipòsits descomptades les taxes aplicades per l’AFA, amb la reserva de les retencions que es puguin produir per incompliment de les obligacions davant de l’administració.

Comentaris (16)

Trending