S’intensifiquen els contactes per avaluar la implantació al país d’una ‘indústria del cànnabis’

Més enllà de l’encàrrec via proposta d’acord per part del Consell General perquè es faci un estudi sobre la diversificació de l’economia del país, l’administració ha tornat a mobilitzar els departaments concernits perquè donin el seu parer sobre la possibilitat de legalitzar el cultiu

Una plantació de cànnabis 'medicinal'.
Una plantació de cànnabis 'medicinal'. ARXIU

La implantació d’una petita ‘indústria del cànnabis’ al país torna a estar amb força damunt la taula. No ja sols per la proposta d’acord aprovada per assentiment divendres al Consell General en relació, entre altres, al fet que s’encarregui al Govern un estudi en relació a la diversificació econòmica del país i la possibilitat de noves activitats, com el cultiu d’aquesta planta per a destinar-la a usos terapèutics, sinó, i sobretot, perquè l’administració ha tornat a mobilitzar els departaments més afectats per la matèria perquè hi diguin els pros i els contres.

La crisi econòmica amb la qual la pandèmia del coronavirus amenaça i el fet que el tabac vagi de cap a caiguda, més després d’una temporada marcada per un fong que ha afectat poc o molt tots els colliters del país, ha tornat a rellançar la proposta que almenys dues societats han formalitzat i que tant des de la patronal (CEA) com des de l’Associació de pagesos i ramaders (APRA) es valora positivament. Sempre s’ha deixat clar que es tractaria del cultiu del cànnabis per al seu aprofitament terapèutic, i que podria anar lligat a la producció, internament o via aliances amb farmacèutiques estrangeres, de medicaments, de fàrmacs.

Sempre s’ha deixat clar que es tractaria del cultiu del cànnabis per al seu aprofitament terapèutic; alhora, cal tenir en compte que el cultiu d’aquesta planta, d’entrada, comportaria prèviament haver de modificar lleis de la importància del Codi penal 

És clar que el cànnabis no és una planta qualsevol i, alhora, te les implicacions que té. D’aquí que des de l’administració s’hagi tornat a rellançar la petició a departaments o ministeris com els de Salut, Afers Socials, la policia o Agricultura, entre d’altres, d’elaborar els informes pertinents sobre el posicionament de cada àrea o unitat sobre l’impacte, positiu i negatiu, que des de la seva òptica podria tenir. Cal tenir en compte que el cultiu d’aquesta planta, d’entrada, comportaria prèviament haver de modificar lleis de la importància del Codi penal. Tot això és el que s’avalua. I es fa amb molta prudència però, també, amb certa celeritat per, d’una banda, no aixecar una onada de crítiques que puguin frenar un projecte que diversos actors veuen com una oportunitat i, de l’altra, per no deixar escapar, justament, aquesta oportunitat.

En bona mesura, és des de la coalició governamental que es veu de bon ull la promoció del cultiu. Però amb els informes que s’estan demanant es vol saber, exactament, fins on es pot anar, quin seria el marc legal, social, econòmic… de què cal disposar per poder tirar endavant el projecte. La proposta d’acord avalada al Consell General per totes les forces parlamentàries dóna al Govern sis mesos per tenir fet l’estudi global sobre la diversificació econòmica. Però almenys en relació al cànnabis, tant com es pugui avançar es pretén fer, sempre amb la implicació, també, de sector privat.

Comentaris (2)

Trending