Hotels i negocis turístics no hauran de justificar la reducció d’ingressos per poder demanar ERTOs

El Govern ha dictat una ampliació del decret que regula la casuística en matèria de suspensions de contracte o de reducció de jornada en relació amb aquells sectors econòmics que es veuen directament afectats les restriccions de mobilitat als països veïns

Rètol d'un hotel del Principat.
Rètol d'un hotel del Principat. Toni Solanelles

La nova restricció de mobilitat decretada per Catalunya i que és vigent des d’aquest dijous ha portat el ministeri d’Economia a proposar i el Govern acordar permetre que els hotels i altres negocis de naturalesa estrictament turística poder sol·licitar suspensions de contracte dels treballadors o reducció de les seves jornades laborals sense haver de justificar la davallada que, en un altre cas, es requeria en els ingressos.

 

El ja existent afegeix noves activitats econòmiques que es poden acollir als ERTOs en el supòsit previst per llei 16/2020 per a les empreses que estiguin directament afectades o restringides per mesures adoptades per autoritats estrangeres dels països veïns que limiten l’arribada de turistes. És doncs amb aquest darrer supòsit que el decret aprovat avui inclou tot un seguit d’activitats directament afectades per les restriccions a la mobilitat imposades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Així, s’hi inclouen les activitats estretament vinculades al turisme.

Les noves restriccions imposades especialment per Catalunya han portat el Govern a adoptar canvis en relació amb el decret que estableix qui i com es pot acollir a les mesures laborals

Un seguit d’activitats que en el decret del 30 de desembre del 2020 estaven incloses en el supòsit relatiu a activitats econòmiques que no pertanyen a sectors específics. Així, amb aquest moviment d’un supòsit a un altre dins de la llei, les activitats mencionades passaran d’haver de justificar una davallada d’ingressos per poder sol·licitar una suspensió contractual o una reducció de jornada a no haver de fer-ho. El decret estipula que les activitats econòmiques suspeses obligatòriament per decret de Govern són les següents: pubs i discoteques, parcs infantils – tant exteriors com interiors– i sales de jocs recreatius i d’explotació de màquines recreatives. Pel que fa a les activitats econòmiques afectades per limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades per l’autoritat nacional competent en el marc de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia: bars i cafeteries, transport urbà de passatgers i balnearis i activitats termals.

La resta d’activitats que no estan incloses en els punts anteriors es consideren com a activitats econòmiques que pertanyen a sectors econòmics específics. Finalment, ara amb el nou decret es llisten diferents activitats dins del supòsit, que ja preveia la llei, de les empreses que estiguin directament afectades o restringides per mesures adoptades per autoritats estrangeres dels països veïns que limiten l’arribada de turistes.Pròrroga de sis mesos als ocupats pel sector públic

Aquelles persones que en el marc del combat per minimitzar els efectes econòmics de la pandèmia van ser contractats per l’administració pública per un període de sis mesos, podran renovar el seu lloc de treball, el seu contracte, per sis mesos més. Així ho ha acordat el Govern. Tenint en compte la persistència de la situació d’emergència sanitària, el Govern va aprovar el passat 16 de desembre que les contractacions efectuades el 2020 en el marc d’aquest programa es poden prorrogar fins el 30 de juny del 2021 en les mateixes condicions. L’objectiu és, més enllà del termini de contractació inicialment establert, limitar els efectes de la situació de crisi sanitària sobre el mercat laboral. D’aquesta manera, tenint en compte que s’estableix la contractació temporal durant un període d’entre un mes i sis mesos, es dona la possibilitat d’allargar aquests contractes. El Govern ha aprovat avui la pròrroga dels contractes que finalitzen el mes de gener del 2021 i que han sol·licitat la corresponent continuïtat fins el 30 de juny del 2021. En concret, es tracta d’una tretzena de persones, que estan contractats en diferents departaments de l’Administració, com ara el Servei d’Ocupació i Treball, la secretaria d’Estat d’Esports, Protecció Civil o la CASS. 

Comentaris (1)

Trending