Hoteleria, comerç i transport lideren la pèrdua d’assalariats per culpa del coronavirus

Malgrat uns ERTO que també han provocat en aquests sectors una reducció dels salaris, tots tres han patit sensibles davallades del nombre de treballadors contractats

Una recepció d'hotel
Una recepció d'hotel

El salari mitjà de sectors com l’hoteleria o el comerç, els més afectats per suspensions de contractes o reduccions de jornada, les figures que adapten a Andorra els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ETRTO), s’ha vist frenat, justament, pel nombre de treballadors que es troben en aquesta situació. De fet, es redueix en un 3,8% i un 0,6% respectivament. A banda, també són els àmbits on més llocs de feina s’han perdut per culpa de la crisi del coronavirus.

Així ho reflecteixen les dades fetes públiques des del departament d’Estadística sobre el mercat laboral a 31 d’agost, que evidencien l’impacte que ha tingut l’emergència sanitària a nivell de treball. En línies generals, el salari mitjà global creix si es compara amb el de l’any anterior. Un 0,4%, passant de 2.069 a 2.078 euros. És a dir, un increment lleuger de tot just nou euros.

En gran part, aquest estancament es deu a la situació de determinats sectors, que són els que més treballadors tenen en situació d’ERTO. Així, pel que fa a l’hoteleria, el salari mitjà se situa en 1.646,86 euros, el que representa un 3,8% menys que a l’agost del 2019. En gran part, aquesta reducció s’explica perquè la dada té en compte que hi ha molts empleats que tenen el contracte suspès o se’ls ha aplicat una reducció de jornada. Per tant, la seva remuneració ha caigut.

El sector hoteler ha perdut un 14% dels assalariats; el comerç, el 5,4% i el transport un 3,4% comporant les dades entre agost del 2019 i del 2020

El mateix succeeix al comerç al detall, en aquest cas amb una davallada més lleugera, del 0,6%. Tot just 10 euros: de 1.744,61 a 1.734,51. Un tercer sector on s’ha registrat una caiguda del sou mitjà és el dels transports, amb una davalla de 77 euros (de 2.228 a 2.151), un 3,4%.

Precisament són aquests àmbits aquells on, malgrat els ERTO, més ocupació s’ha destruït. El nombre d’assalariats ha caigut considerablement en tots tres, especialment en l’hoteleria. Segons les dades d’Estadística, ha perdut el 14,1% dels assalariats en un any, passant de 4.520 a 3.884. És a dir, 636 treballadors menys.

També és important la pèrdua d’empleats al comerç. De 5.341 a 5.051 entre agost del 2019 i el del 2020. Per tant, una caiguda del 5,4%. També hi ha reducció d’assalariats al transport, amb una caiguda del 3,4%: de 1.287 a 1.243.

Cal tenir present, a més, que aquestes dades són de finals d’agost. Per tant, de l’estiu, quan la petita treva donada per la pandèmia va permetre una certa recuperació econòmica. Caldrà veure ara com evolucionen durant el setembre, octubre i novembre, amb l’empitjorament de la segona onada i, sobretot, les restriccions aplicades als països veïns que han impedit l’arribada de turistes.

Comentaris

Trending