Els arquitectes demanen que el nou model urbanístic sigui ‘sostenible’

No únicament s’hauria de centrar en l’aspecte constructiu, sinó també realitzar-se estudis a nivell de creixement, de recursos i poblacional

Grues a la zona del Prat del Roure.
Grues a la zona del Prat del Roure.

L’elevat nombre d’obres en marxa que hi ha actualment al país porta a pensar, gairebé de forma automàtica, en un creixement desorbitat del plànol urbanístic de les parròquies. En aquest sentit, des del Govern s’ha insistit en nombroses ocasions que cal fer una reflexió i una reforma profunda de la Llei del sòl. També des dels comuns s’han pres mesures per tal de frenar aquesta embranzida que ha pres el sector. Des del Col·legi d’Arquitectes el que demanen és que aquest nou model urbanístic sigui ‘sostenible’ i que es basi en estudis del creixement, de recursos i poblacional al país.

La situació actual del sector de la construcció porta a pensar si s’està generant més oferta que demanda. Si s’està construint més del que realment es necessita al país. En aquest sentit, la degana del Col·legi d’Arquitectes, Sònia Palau, explica que la reforma de la Llei del sòl ha de comportar un nou model urbanístic, i que ha de ser sostenible. “És un concepte que comporta moltes coses a molts nivells, no únicament constructiu”, explica Palau. És a dir, no es tracta únicament d’utilitzar productes que siguin respectuosos amb el medi ambient, que també. “Però no és únicament la fusta, s’ha de tenir un equilibri entre els recursos naturals que tens i com els aprofites i et desenvolupes amb ells”, apunta Palau.

Així mateix, remarca com a força important tenir en compte el creixement poblacional del país. En aquest sentit, indica que s’hauria de fer una sèrie d’estudis que puguin observar aquests aspectes. Com a exemple, explica que “si el creixement poblacional està per sobre dels recursos hídrics, aleshores no és sostenible”. Centrant-se en l’aspecte urbanístic, afirma que “tenim un fet irrefutable, que és que s’estan generant habitatges perquè els està comprant gent de fora, però el que s’hauria de veure és com evoluciona la societat del país”.

Concretament, el que remarca Palau que s’hauria d’estudiar és “quantes llars es formen, quants infants neixen, quanta gent mor, aquest creixement real és el que hauria de fer sostenible el país”. Aquests resultats són els que indicaran si calen més equipaments, més serveis que complementin la creació de nous habitatges. “Ens hem de preguntar, tot això que estem construint, què generarà”, qüestiona Palau. Per tant, aquest nou model urbanístic hauria de començar a consolidar-se des de la base de la planificació, “donant els permisos de construcció perquè ja se sap amb antelació que es tindran els recursos necessaris per donar a la població, que tindran un espai verd sense necessitat de pujar les muntanyes, per exemple”.

Comentaris (5)

Trending