L’advertència del Consell d’Europa frena la regulació dels falsos autònoms

Les esmenes a la llei de mesures per als treballadors per compte propi presentades per la majoria eliminen els articles que es referia a aquesta figura i encarreguen a Govern que analitzi com es pot acotar diferenciant-la dels assalariats i seguint les pràctiques adoptades als països de l’entorn

Els experts del GRETA, al Consell General.
Els experts del GRETA, al Consell General. PS

La visita que el Grup d’Experts del Consell d’Europa en la lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans (GRETA) ha tingut els seus efectes a l’hora de frenar els plans que la majoria tenia per regular la figura dels falsos autònoms -o com se’ls volia denominar, els treballadors per compte propi econòmicament dependents-. Vist els dubtes generats, s’ha optat per treure de la llei específica per al col·lectiu aquest desplegament. En canvi, es demana a Govern que presenti una anàlisi, comparant també amb la legislació de països de l’entorn, com hauria de ser la normativa.

El projecte de llei de mesures per al treballador per compte propi ja es troba en mans de la comissió que ha d’analitzar les esmenes presentades i preparar el text definitiu, que es vol votar abans de la dissolució. El títol 1 del text tenia l’objectiu de regular aquesta figura, el que a altres països es coneix com a falsos autònoms, aquells per a qui la gran majoria dels seus ingressos provenen d’un únic client. Es tracta d’una fórmula polèmica, emprada per empreses com ara Glovo, però que ha estat qüestionada per la Justícia de molts països europeus.

En el cas de la llei a tràmit, els definia principalment com aquells autònoms que “realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica denominada client, de la qual depenen econòmicament pel fet de percebre d’aquesta almenys el 80 per cent dels seus ingressos”. També s’incloïa una segona casuística: “els administradors socis únics de societats mercantils els quals exerceixen funcions pròpies del negoci de titularitat d’aquesta, que realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, personal, directe i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client, de la qual depenen econòmicament pel fet de percebre d'aquesta, almenys, el 80 per cent dels seus ingressos”.

I a partir d’aquí establia tota una normativa. Entre ella, com havia de ser el contracte que signessin amb el seu client principal o la jornada laboral. També com s’havia d’extingir la relació entre totes dues parts. Ara, però, tot això decaurà.

Els experts del GRETA, al Consell General.

Relacionat

La forma d’evitar falsos autònoms preocupa el Consell d’Europa

I ho farà arran de la visita dels membres del GRETA. Tal com va explicar Altaveu, durant la trobada amb els grups parlamentaris, els experts, malgrat que no fos l’eix de la trobada, sí que van posar sobre la taula el tema dels falsos autònoms, conscients de la llei a tràmit. I l’advertència es va fer: es va avisar de la problemàtica existent a altres Estats i del risc que la fórmula provoqui situacions molt precàries i, en alguns casos, freguin l’esclavatge. Es va demanar, bàsicament, que es filés prim.

Des del PS ja s’havia anunciat la proposta, via esmenes, de suprimir tots els punts de la llei que parlava d’aquest col·lectiu. I les propostes de modificació presentades des de la majoria, en aquest cas, van pel mateix camí. Demòcrates i Independents -deixant fora Ciutadans Compromesos per si cal fer alguna transacció-, han presentat un total de 13 esmenes. I la gran part d’elles, justament, tenen aquest objectiu: suprimir el títol 1 del projecte legislatiu.

S’admet que “a la vista de la recent visita del GRETA s’ha fet palesa la necessitat de dur a terme una anàlisi més específica de la figura del treballador per compte propi econòmicament dependent per tal de dotar-lo d’una regulació pròpia i més àmplia de la inicialment prevista”. Es posa en relleu que la futura normativa “ha de permetre diferenciar clarament aquesta figura de les persones assalariades tenint en compte els criteris jurisprudencials recentment adoptats pels països del nostre entorn, així com els diversos models adoptats a nivell de dret comparat”. Justament, també s’introdueix una disposició final, que encomana al Govern fer aquest estudi.

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar.

Relacionat

El PS s’oposa fermament a la legalització de la figura del ‘fals autònom’

El segon gran objectiu de les esmenes presentades per la majoria és incrementar el nombre de persones que es poden acollir al règim de treballadors per compte propi. Així, s’incorporarien socis de societats que no estiguin de baixa provisional al registre tributari i que no en siguin assalariats de les mateixes o els familiars d’aquests. Finalment, també es vol que, un cop aprovada, la llei no entri en vigor fins sis mesos després de la seva publicació al BOPA. S’entén que cal donar aquest termini per donar temps a la Caixa Andorrana de Seguretat Social a adaptar els seus sistemes informàtics.

Comentaris (2)

Trending