Crèdit Andorrà estableix ‘regles’ per acceptar o rebutjar nous accionistes

Una junta general extraordinària servirà per acabar d’avalar l’amortització de les participacions en mans de treballadors i per analitzar la complicada situació amb la qual s’arriba a final d’any

-
-
Crèdit Andorrà té previst modificar els seus propis estatuts per tal d’establir unes regles més o menys objectives a partir de les quals acceptar o denegar l’entrada de nous accionistes a l’entitat. Tradicionalment, i fora del nucli dur històric, ha estat molt complicat poder accedir a l’accionariat del teòric primer banc del país. Les dificultats que travessen alguns dels socis de Crèdit Andorrà fa que no hi hagi la unanimitat d’altres èpoques per rebutjar qualsevol eventual nova entrada de capital.

Fins ara, la decisió d’acceptar o rebutjar una possible compravenda de títols era una potestat pràcticament discrecional del consell d’administració de l’entitat. Aquest dimecres, segons diverses fonts, hi ha prevista una junta general extraordinària d’accionistes que té previst aprovar la modificació estatutària alhora que avalar l’amortització de les últimes participacions que encara queden a mans dels treballadors, una situació anòmala que fins i tot l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), l’antic INAF, va exigir que es corregís. 

Les fonts consultades han assegurat que els estatuts es canviaran lleument amb l’objectiu que qualsevol acceptació o denegació d’una compravenda accionarial s’hagi de motivar raonadament. Els consultats, però, no han detallat les concrecions ni del canvi ni de la motivació que s’haurà de posar sobre la taula quan escaigui. La realitat és que ja fa uns mesos, i per primer cop en moltíssims anys, accedia a l’accionariat amb una participació relativament rellevant algú de fora del nucli dur dels socis.

Alguns dels principals accionistes passen serioses dificultats patrimonials personals i estarien en disposició de desprendre’s dels seus títols si troben compradors que ofereixin el que en volen. Davant aquesta situació, que està comportant també dificultats al conjunt de l’entitat, s’hauria vist la necessitat d’establir els mecanismes més objectius o objectivables que no pas ara per avaluar qualsevol proposta forana.

Encara que segons les fonts la junta extraordinària formalment sols ha d’abordar el canvi d’estatuts i la qüestió de l’amortització de les accions dels treballadors, sembla clar que també es tractarà, ni que sigui informalment, la situació que travessa el banc. Segons que publica aquest dimecres el digital espanyol ‘El Independiente’, Crèdit Andorrà espera tancar el 2018 amb uns beneficis de 25 milions d’euros quan els càlculs inicials eren molt més optimistes (gairebé duplicaven allò que ara es creu que serà). 

Els resultats el mes de setembre, segons els detalls que revela el portal esmentat, els guanys passaven pels 18,5 milions. Segons diverses fonts del sector bancari andorrà, el mes de desembre és crucial per als resultats de totes les entitats. En un sol mes les previsions es poden girar tant en el sentit positiu com en el negatiu. 

Etiquetes

Comentaris

Trending