Un temporer també tindrà permís per treballar si demostra que ha superat la Covid i té immunitat

Els extracomunitaris que vinguin de fora d’Europa hauran de fer-se la prova diagnòstica al seu país i no podrà passar més de 48 hores fins a presentar-la a Immigració mentre els comunitaris la podran fer, si volen, a Andorra i, en cas de ser positius, fer l’aïllament ja al Principat

Temporers agafant un dels busos amb què se'ls va dur per agafar els vols de repatriació l'hivern passat.
Temporers agafant un dels busos amb què se'ls va dur per agafar els vols de repatriació l'hivern passat. ARXIU

Els temporers que puguin demostrar que han passat el coronavirus i que tenen immunitat no hauran de presentar una prova diagnòstica negativa per obtenir el permís de residència i treball. Així ho estableixen els diferents decrets de quota publicats pel Govern. En el cas dels extracomunitaris aquesta PCR, TMA o equivalent l’hauran de dur fet abans d’agafar el vol si venen del seu país d’origen. Pels comunitaris, s’entén que la prova la podran fer a laboratoris d’Andorra i que, en cas de ser positius, es podran aïllar ja al Principat.

Les quotes de temporada ja estan obertes, arran de la publicació al BOPA dels diferents decrets que preveuen unes 3.200 autoritzacions. En comparació a altres anys, els requisits s’han adaptat a la situació sanitària provocada per la crisi del coronavirus. Així, qui en sol·liciti un permís, a banda de la documentació ja habitual, haurà de presentar “els resultats negatius d’una prova de detecció de la malaltia (PCR/TMA o equivalent) realitzada en un laboratori autoritzat en un termini màxim de les 48 hores prèvies a la presentació de la sol·licitud”.

La prova diagnòstica haurà d'haver-se fet com a màxim 48 hores abans de presentar la sol·licitud a immigració 

En el seu defecte, però, hi haurà una alternativa, bàsicament per aquelles persones que ja hagin superat la Covid-19. “El treballador que acrediti immunitat amb serologia d’anticossos totals o amb IgG en mostra de sèrum amb una prova realitzada en un laboratori autoritzat en l’interval de temps que determini l’autoritat sanitària a la presentació de la sol·licitud, resta exempt de presentar la prova PCR/TMA o equivalent”, indiquen els diferents decrets.

Fonts del Govern consultades per Altaveu han indicat que, pel que fa als extracomunitaris que, cal recordar, també han de presentar l’acreditació que disposen un vol de tornada al seu país d’origen o residència per a màxim el 10 de maig, aquests hauran de fer-se la prova ja abans de viatjar. Amb els comunitaris, se’ls dona l’opció de realitzar-la en algun laboratori del país, tot i que advertint que un resultat positiu comportarà seguir el protocol d’aïllament. “En cas que el treballador disposi d’un resultat positiu indicatiu d’infecció no pot presentar la sol·licitud fins a la resolució de la malaltia i ha de seguir les mesures dictades per les autoritats sanitàries per als casos positius de SARS-CoV-2”, indiquen els diferents decrets”.

També s’apunta que “finalitzat el període d’aïllament i complertes la resta de mesures dictades per les autoritats sanitàries, el treballador pot iniciar normalment el procediment de sol·licitud d’una autorització d’immigració (...) sempre que acrediti l’alta mèdica o la immunitat”. És a dir, si així ho estima convenient l’empresa, podrà optar igualment al lloc de treball que hagués aparaulat. De fet, durant aquest termini de recuperació, tot i que, evidentment, la persona afectada no tindrà permís de residència, des del Govern s’entén que se’ls pot considerar com a turistes.

Canals, Benazet i Rossell, dirigint-se cap a la sala de premsa del Govern.

Relacionat

Salut invertirà un milió d’euros mensual per cribrar el 40% de la població cada setmana

Pel que fa als decrets de quota, de les 3.200 autoritzacions, el gruix se l’emporta el sector hoteler, amb 2.009, de les quals 905 per a extracomunitaris. En segon lloc per nombre de permisos, hi ha les estacions, amb 814 (463 per no comunitaris). El comerç, entre elles les botigues de material d’esquí, tindrà fins a 309. També hi ha 60 per a empreses de neteja i 32 per a agències de viatge.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending