La custòdia compartida serà, per regla general, automàtica en cas de divorci

Les esmenes presentades per la majoria a la llei de persona i família permetran el canvi de nom per a qualsevol ciutadài el de sexe a partir dels 18 anys, a banda de millorar el procés de curatela i tutela per als discapacitats

En cas de divorci, per regla general la custòdia serà automàticament compartida.
En cas de divorci, per regla general la custòdia serà automàticament compartida.

La proposició de llei de la persona i la família afronta una nova etapa de la seva tramitació parlamentària. El text ja està a la comissió d’Afers Socials, juntament amb les esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris. Entre elles, les de la majoria, que incideixen en millores pel que fa a la curatela i la tutela de les persones amb discapacitat, la introducció per primer cop en la legislació andorrana del canvi de nom i de sexe en els transsexuals o el fet que, per regla general, en cas de divorci la custòdia dels fills serà compartida de forma automàtica.

El tràmit parlamentari està sent llarg. Temps, però, necessari per a un text que, expliquen les fonts de la majoria, han de servir per “tenir un codi de família i persona molt modern, pioner en molts aspectes” i que suposarà “una millora de drets a molts nivells”. Es va presentar a finals de novembre del 2020 i, per tant, ha estat pendent de les propostes de modificació durant gairebé catorze mesos. La comissió haurà d’analitzar més de 150 esmenes: 130 dels socialdemòcrates, 29 dels grups de la majoria i dues de Terceravia.

S’introdueix la possibilitat que una persona encara amb plenitud de facultats pugui decidir qui ha de ser el seu tutor en un futur si queda incapacitat, opció no contemplada ara per la normativa del Principat

Pel que fa a les presentades des de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos, se centren en tres grans àmbits. El primer, els discapacitats. En aquest sentit, els canvis que es volen introduir adapten la legislació andorrana al conveni de Nova York sobre els drets d’aquest col·lectiu. En primer lloc, s’introdueix la possibilitat que una persona encara amb plenitud de facultats pugui decidir qui ha de ser el seu tutor en un futur si queda incapacitat. Aquesta opció no està actualment contemplada per la normativa del Principat.

A banda, les esmenes també aborden el procés per establir una tutela o una curatela. Seguint el conveni de Nova York, la futura llei exigirà que els batlles estableixin “el grau” de seguiment que cal adoptar en cada cas particular. “Potser hi ha persones a qui evidentment no es pot deixar que comprin un cotxe o un pis, però que sí que ha de poder anar pel seu compte a fer la compra”, han indicat les fonts consultades des d’Altaveu. Per tant, s’haurà “d’afinar molt més segons la capacitat de la persona”.

Un segon grup d’esmenes representaran tota una novetat al país. Seguint les demandes de Diversand, l’associació que defensa els drets LGTBIQ+ al país, s’introduirà la regulació per permetre que les persones transsexuals puguin canviar el nom i el sexe de forma oficial.

Qualsevol persona es podrà canviar de nom, tot i que pels menors caldrà el vistiplau dels progenitors i, a partir dels dotze anys, que se’ls consulti; el canvi de sexe es podrà tenir automàticament si s’ha fet l’operació quirúrgica o amb dos anys de transició

En el primer cas, tots els majors d’edat ho podran demanar sense problemes. I els menors també ho podran fer, sota dues condicions: tenir la signatura dels pares o tutors i que, a partir dels dotze anys, s’escolti la seva opinió. En cas que entre els progenitors hi hagi desavinença, serà el batlle qui dirimeixi. Serà un procediment de “jurisdicció voluntària” igual que pel canvi de sexe.

En aquest segon cas, queda restringit a les persones majors d’edat. Si han fet el canvi efectiu a través d’una operació, la petició serà acceptada de forma automàtica. En cas contrari, es demanarà acreditar dos anys de transició. A diferència del que passa a altres països, no s’estableix cap límit en els cops que es podrà demanar, però el batlle ho haurà de validar i, per tant, farà de filtre.

Un altre grup d’esmenes de la majoria aborden directament una agilització de la tramitació dels divorcis. La llei original ja eliminava l’any previ de separació per demanar judicialment la separació d’una parella. En aquest cas, a més, es vol que, per regla general, la custòdia dels fills sigui directament, tret de situacions excepcionals -com ara, casos amb violència domèstica o acord diferent ja previ per part dels cònjuges-, compartida. “És més just i més net”, apunten les fonts. Si posteriorment hi ha altres consideracions a tenir en compte, el batlle decidirà, com ja succeeix actualment.

La llei també patirà altres canvis, vinculats a propostes fetes pels grups de l’oposició. Un d’ells fa referència a la possibilitat d’unificar els cognoms del pare i la mare, segons la proposta de Terceravia. Es tracta d’una fórmula similar a la que ja existeix amb França i que permet la continuïtat de tots dos cognoms. Per altra banda, la formació que lidera Josep Pintat també incorpora un afegit a l’article 79 per remarcar que els menors emancipats sí que poden contreure matrimoni.

Una altra esmena que té el seu origen en la proposta del PS però que ha acabat redactant l’assessor dels grups de la majoria fa referència a la possibilitat de permetre adopcions de persones majors d’edat. Com a exemple, es posa el cas d’algú que hagi tingut més relació amb un padrastre més que amb el seu pare natural i vulgui tenir aquest reconeixement i, entre altres, també els cognoms. La modificació proposada estableix aquesta opció fins als 25 anys, però incorporant una disposició transitòria que, durant els primers anys de vigència de la llei, l’ampliï a qualsevol persona d’Andorra.

Comentaris (14)

Trending