El Consell d’Europa demana a Andorra més mesures per controlar que no hi ha bretxa salarial

L’avaluació del compliment de la Carta Social en l’àmbit laboral remarca que cal anar més enllà per evitar les discriminacions als llocs de feina i el Govern assegura que això se solucionarà amb la nova llei ara a tràmit al Consell General

cinco soluciones para acabar con la brecha salarial
cinco soluciones para acabar con la brecha salarial

El Comitè Europeu de Drets Socials (CEDS), òrgan responsable de fer el seguiment del compliment de la Carta Social Europea ha advertit Andorra de la necessitat de reforçar les mesures que garanteixen el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte en l’àmbit laboral, especialment pel que fa a l’equiparació del salari en cas de feines similars entre homes i dones. Així ho ha indicat en l’informe sobre l’evolució del Principat. Aquest és un dels punts negres de l’avaluació que, des del Govern, s’entén que es podrà superar amb la legislació tramitada ja al Consell General.

L’informe fa públiques les conclusions amb relació al compliment per part d’Andorra de diferents disposicions de la Carta relacionades amb l’ocupació laboral, la formació i la igualtat d’oportunitats. Dels onze aspectes analitzats, el Principat en compleix set. Dos més no han pogut ser avaluats per falta d’informació i en dos punts es tiba les orelles al país.

El Govern fa un balanç positiu de l’avaluació, tot destacant que s’han validat 7 de les 11 disposicions i que una de les declarades “no conforme” -el requisit de tres anys de residència per accedir a beques d’estudis superiors- ja s’ha solucionat

El primer d’ells és el que fa referència al dret a la igualtat d’oportunitats i tracte en matèria d’ocupació. És a dir, a la no discriminació en els llocs de treball. Un aspecte clau en aquest punt és el de percebre el mateix salari, se sigui home o dona, per la mateixa feina. Des de l’organisme europeu es considera que, malgrat que hi ha recursos efectius a nivell judicial per fer reclamacions en cas de discriminació, “falten mesures que garanteixin la transparència i permetin comparar feines”. A banda, es demana que “cal promoure més la igualtat salarial”.

Des del Govern s’admet l’existència d’aquests dèficits, però s’assegura que ja s’està en la via per solucionar-los. En concret, a través del projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i oportunitats i a la no-discriminació entre homes i dones. Aquest text va ser entrat a tràmit parlamentari el 10 de març i des de l’executiu s’assegura que, en cas de ser aprovat, “donarà resposta a les inquietuds del CEDS sobre la bretxa professional de gènere i la reducció de les diferències de remuneració entre dones i homes”.

L’altre punt on Andorra no ha superat l’avaluació, en canvi, ja està resolt. L’organisme va assenyalar que calia eliminar el requisit de tres anys de residència per poder accedir a ajudes econòmiques per cursar estudis superiors. El Consell General va aprovar el passat mes de juny un canvi legislatiu que suprimia aquesta condició per poder accedir a una beca.

El CEDS, en canvi no ha pogut avaluar el compliment de dues disposicions de la Carta Social per manca d’informació. En concret, ha quedat a l’espera de tenir més dades la que fa referència a la lliure elecció de feina i a la prohibició del treball forçós, tot i admetre que s’han fet avenços. Tampoc s’ha analitzat la lligada al dret de les persones discapacitades a l’autonomia, a la integració social i a la participació de la vida en comunitat.

Dels onze articles que han estat part de l’anàlisi, el Comitè sí que ha validat correctament set. Des del Govern s’ha destacat que en l’informe “es destaca la política de plena ocupació, l’orientació, la formació i la readaptació professionals”. L’avaluació també és positiva pel que fa a l’accés a l’ensenyament tècnic superior i l’universitari, a la formació i la reeducació en l’àmbit laboral d’aquelles persones en situació d’atur de llarga durada. També es valida el dret de les persones amb discapacitat a tenir un treball i a rebre formació.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending