El Consell d’Europa considera “insuficients” les prestacions per baixa laboral

En l’informe sobre el compliment de la Carta Social, el comitè que fa el seguiment posa en relleu que Andorra només compleix 5 dels 16 articles analitzats i recrimina al Govern la manca de col·laboració a l’hora de facilitar informació

La seu del Consell d'Europa.
La seu del Consell d'Europa.

Tibada d’orelles important per part del Consell d’Europa al Govern. L’organisme ha retret la manca de col·laboració a l’hora de revisar el compliment al país de diversos articles de la Carta Social Europea. De fet, hi ha quatre punts que, directament, ja no es respecten. I fins a set més en els quals la manca d’informació facilitada impedeix verificar si l’aplicació al Principat és fa de forma correcta o no. Entre altres aspectes, comitè de seguiment posa el dit a la nafra a l’hora d’avisar que la cobertura en cas de baixa per malaltia o accident laboral és insuficient.

El darrer informe, fet públic aquest dimecres pel Consell d’Europa, no és pas satisfactori. Al contrari, el toc d’atenció a Andorra es fa en veu alta per part del comitè europeu de drets socials, òrgan encarregat de fer el seguiment del compliment de la Carta Social als diferents països que l’han signada. En aquest cas, el treball s’ha centrat de forma específica en aspectes vinculats a la seguretat social i al dret a tenir una correcta assistència sanitària. I no es pot dir pas, més aviat al contrari, que el Principat surti ben parat.

El comitè posa en relleu que els estranger que es troben de forma il·legal al país no tenen garantida atenció sanitària o social urgent, un fet que contravé les disposicions del conveni internacional

El balanç de l’informe és clar: de les setze situacions que s’analitzen, només cinc -per tant, menys de la meitat- han rebut la qualificació de “conformitat” per part del comitè. De les nous restants, quatre directament suspenen. En set més, l’òrgan ha decidit ajornar l’avaluació, bàsicament perquè Andorra no ha complert amb l’obligació de facilitar la informació demanada. “El comitè considera que l'absència de la informació sol·licitada suposa un incompliment de l’obligació d'informació agafada per Andorra en virtut de la Carta revisada”, es denuncia.

Entre els punts on el Consell d’Europa considera que el Principat suspèn hi ha la cobertura per part de la CASS en cas de baixes. Igual que va succeir el 2017, es posa en relleu que “els nivells mínims de malaltia, accidents laborals i les prestacions per malaltia professional són insuficients”. Entre altres motius, s’arriba a aquesta conclusió pel fet que “no s’ha proporcionat “informació actualitzada” sobre aspectes com el llindar nacional de pobresa o el salari mínim, entre altres.

Una altra disposició de la Carta que no es compleix a Andorra és l’establerta al paràgraf 2 de l’article 3, que fa referència al dret a treballar en condicions de salut i seguretat. S’alerta que la legislació del Principat “no cobreix específicament la majoria de riscos” i, especialment, pel que fa a la protecció davant les radiacions i l’amiant.

El comitè també conclou que s’exigeixen requisits massa estrictes per accedir a algunes prestacions de la seguretat social, com ara un temps de residència excessiu. A banda, un altre incompliment amb relació a la Carta és el fet que “no s’ha establert que tots els estrangers que es troben il·legalment a territori andorrà tinguin dret a una assistència mèdica i social d’urgència”. Això contravé els articles 12 i 13 del document.

A banda, cal tenir en compte que hi ha fins a set punts sobre els quals el comitè no ha volgut pronunciar-se per la manca de dades. En alguns dels casos, són disposicions que en el darrer informe sobre aquesta part de la Carta, del 2017, tampoc es van poder analitzar o no complien les exigències del conveni. Queda clar que en aquest àmbit el país encara té molt camí a recórrer per arribar als estàndards acceptats internacionalment.

Comentaris (16)

Trending