La Batllia haurà d’autoritzar l’ingrés en permanència al centre residencial d’educació intensiva

L’empresa adjudicatària de la gestió del CREI haurà de fer un treball permanent amb el veïnat de l’equipament perquè no generi un refús

Una imatge del CREI.
Una imatge del CREI. SFGA

El batlle de menors haurà d’autoritzar l’ingrés en permanència al centre residencial d’educació intensiva (CREI). Entre els joves que facin estada, en el servei residencial o diürn, d’aquest equipament hi podrà haver-n’hi que sigui tutelats per l’Estat. No es preveu, en canvi, que al CREI hi acudeixin persones que no resideixin legalment al Principat. Aquest servei, que té un màxim de dinou places residencials i setze de diürnes, s’hauria de posar en marxa durant el mes de juny.

La ministra d’Afers Socials, Judith Pallarés, ha respost una bateria de preguntes que al seu dia va fer el president del grup socialdemòcrata Pere López. Moltes de les afirmacions que contenen les respostes són qüestions ja sabudes. Com per exemple, que de la gestió del CREI se’n farà càrrec una empresa privada concessionada i tutelada per l’Estat. Justifica aquesta fórmula de gestió pel fet que “el CREI és considerat un centre de complexitat elevada per les característiques dels adolescents i joves que atén” i “el model de gestió indirecta és un model que pretén millorar l’eficiència i la qualitat del servei que es presti, atès que es pot contractar a una entitat ja especialitzada en el sector i amb experiència i expertesa en la matèria que garanteixi els estàndards de qualitat des de l’inici”.

Un dels espais del futur CREI.

Relacionat

Govern estima que caldrà destinar 843.000 euros l’any a la gestió del centre de reeducació intensiva

El primer any serà com una mena de prova pilot i valoració constant del servei. Després, “per efectuar un seguiment del funcionament del CREI, a banda del servei d’Inspecció Social i Sociosanitària, s’ha constituït una comissió de seguiment interdisciplinària, formada per la direcció del centre, la direcció del departament d’Infància, Adolescència i Joventut i representants dels ministeris competents en matèria d’educació, salut i interior”. El personal que treballarà al centre haurà de ser contractat per l’adjudicatària i haurà de ser consistent en una direcció, professionals de l’educació social (educadors/es socials i auxiliars), professionals de la psicologia, professorat, personal d’administració i serveis generals i equip de seguretat.

USUARIS

Al servei residencial hi podran accedir adolescents (de 12 a 18 anys) en situació de desemparament que presentin alteracions de la conducta recurrents o addiccions que posin en perill la seva integritat o la de terceres persones. Per la seva banda, al servei diürn hi podran accedir adolescents i joves d’entre 12 a 21 anys que presentin alteracions de la conducta recurrents o addiccions que posin en perill la seva integritat o la de terceres persones, però que per la seva gravetat no requereixin un acolliment residencial.

El servei residencial és finançat pel Govern i, per tant, és garantit i gratuït per als adolescents, sense perjudici de l’obligació dels progenitors o de les persones que en tinguin atribuïda la tutela o la guarda de participar en el finançament. El servei de dia és de copagament

Segons que explica Pallarés en les seves respostes, “l’ingrés al servei residencial l’autoritza el batlle competent de la jurisdicció de menors, amb la proposta tècnica prèvia efectuada pel Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i aprovada també per la Comissió d’Atenció a la Infància i l’Adolescència”. Mentrestant, “l’ingrés al servei de dia el decideix, per als menors d’edat, la Comissió d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i, per als majors d’edat, la persona titular del ministeri competent en matèria d’afers socials, d’acord amb la disponibilitat de places, l’edat dels adolescents o joves i les seves característiques personals i socials”.

No es preveu que hi hagi al centre persones no residents de forma legal a Andorra i tampoc es preveu que juntament amb la gestió del CREI es gestionin també pisos tutelats, encara que sí que inicialment està plantejat fer habitatges d’aquestes característiques a la mateixa antiga residència Solà d’Enclar. Per ara, en l’adequació dels antics espais i transformació en el CREI s’hi han invertit aproximadament 2.877.000 euros.

Quant al cost de funcionament del centre es preveu una estimació de 786.707,35 euros per a l’atenció residencial i de 56.040,36 euros per a l’atenció diürna. El servei residencial és finançat pel Govern i, per tant, és garantit i gratuït per als adolescents, sense perjudici de l’obligació dels progenitors o de les persones que en tinguin atribuïda la tutela o la guarda de participar en el finançament. El servei de dia és de copagament.

Una vista de l'exterior de l'equipament.

Relacionat

Tretze joves estrenaran al juny el centre d’educació intensiva

Pere López també s’interessava per la integració de l’equipament en el seu entorn veïnal. I si s’havia fet algun pla en aquest sentit. Pallarés explica que “s’han iniciat les comunicacions amb el comú d’Andorra la Vella per programar una visita a les instal·lacions del CREI i l’explicació del projecte amb tots els veïns del centre”.  L’entitat adjudicatària, explica la ministra, “igualment ha d’efectuar un treball comunitari amb l’entorn on està ubicat el CREI, des d’un punt de vista universal, de prevenció, promoció i suport”.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending