Govern estima que caldrà destinar 843.000 euros l’any a la gestió del centre de reeducació intensiva

El contracte serà, inicialment, per cinc anys, però amb opció de tres pròrrogues de tres que permetrien que l’entitat guanyadora estigués al capdavant de les dependències catorze exercicis

Un dels espais del futur CREI.
Un dels espais del futur CREI.

El Govern calcula que la gestió del Centre de Residencial d’Educació Intensiva (CREI) li suposarà un cost proper als 843.000 euros anuals. Això és el que s’estima que caldria pagar a l’entitat que es faci càrrec del servei, un cop s’adjudiqui la concessió. Es preveu que la durada del contracte sigui inicialment de cinc anys, tot i que amb l’opció de prorrogar-ho fins a 14. La major part del pagament s’hauria de destinar al personal, compost, segons les previsions de l’executiu, per 18 treballadors.

El procés per trobar la gestora del futur CREI ja s’ha encetat. Es vol que es pugui posar en marxa el juny, per tractar tretze adolescents d’entre dotze i divuit anys. Vuit d’ells, en règim residencial; els altres cincs, al centre de dia. Les entitats interessades disposen ara de termini fins al 2 de maig per presentar la seva proposta.

Al plec de bases, Govern incorpora una estimació de les despeses que suposarà el funcionament del centre. Així, es calcula que per atendre els menors caldrà un mínim d’onze professionals: cinc educadors i sis auxiliars. A ells s’ha de sumar un director, que percebria un salari de 45.172 euros anuals, cotització a la CASS inclosa, un psicòleg, dos professors, un administratiu i tres empleats de servei. En total, això suposaria 542.000 euros l’any.

Una vista de l'exterior de l'equipament.

Relacionat

Tretze joves estrenaran al juny el centre d’educació intensiva

Pel que fa a la despesa per tractar als joves, s’estima que sumant alimentació, roba, higiene o atenció sanitària, això suposaria prop de 58.000 euros. 64.000 més sortirien dels costos de subministraments com ara aigua o llum i la pròpia gestió de les dependències. A banda, el servei de seguretat suposaria uns pagaments anuals de 123.000 euros. Per tant, el total del mòdul residencial ascendeix a 787.000 euros. A aquesta xifra s’ha de sumar el dispendi per poder atendre el centre de dia, que funcionaria tots els dies laborables de nou del matí a sis de la tarda.

Aquest darrer mòdul representaria, segons les estimacions fetes pel Govern, un cost de 56.000 euros. Per tant, el “valor anual estimat del contracte” ascendeix a 842.747, 71 euros, segons s’indica al plec de bases. De cara a aquest 2022, i comptant que el centre es posaria en marxa al juny, la previsió és que el cost es quedi en 744.000.

Justament, l’oferta econòmica que facin les entitats interessades a agafar la gestió del CREI serà una de les claus a l’hora de decidir qui se’n fa càrrec. Suposarà 40 del màxim de 100 punts amb què es valorarà cada oferta. Els altres 60 punts sortiran de l’anàlisi d’aspectes com el projecte educatiu que es presenti, el programa de funcionament o els recursos humans que s’oferiran entre altres.

Es preveu que al llarg del maig, es pugui tancar la decisió sobre l’adjudicació del servei. El contracte serà inicialment per cinc anys, però també inclourà la possibilitat de fins a tres pròrrogues de tres exercicis cadascuna. Per tant, un màxim de 14 anys. Un cop s’esgoti, el CREI es tornarà a treure a concurs. Durant els mesos que es trigui a completar aquest nou procés, el primer adjudicatari haurà de garantir que es continua prestant el servei.

Comentaris (2)

Trending