Catalunya obre el procés per triar delegat a Andorra amb un sou brut anual mínim de 90.000 euros

Les candidatures s’han de presentar fins al 5 d’agost i l’aspirant ha de tenir una llicenciatura o grau, ha de dominar el català i el castellà i ha de tenir coneixements de la història i la realitat econòmica, política i social del Principat i de les seves relacions amb Catalunya

Maria Ubach, Xavier Espot, Pere Aragonès i Victòria Alsina en una visita a Santa Coloma.
Maria Ubach, Xavier Espot, Pere Aragonès i Victòria Alsina en una visita a Santa Coloma. SFGA

La Generalitat ja ha posat en marxa el procés per triar el delegat de Catalunya a Andorra. Els aspirants tenen de marge fins al 5 d’agost per presentar els seus currículums, en què hi ha de figurar la formació que tenen -que ha de ser un mínim de llicenciatura o grau- i el seu domini de llengües, amb el català i el castellà com a obligatòries. El candidat o candidata ha de tenir coneixements de la història i la realitat econòmica, política i social del Principat i de les seves relacions amb Catalunya. El salari brut anual mínim és de 90.000 euros.

El govern català tindrà la seva delegació, si no canvien les coses, a Andorra la Vella, i el delegat serà el màxim representant institucional d’un equip d’una mitja dotzena de persones com a mínim. El vincle d’aquest lloc de treball amb la Generalitat de Catalunya serà mitjançant un contracte laboral d’alta direcció i més enllà de la retribució bruta anual anunciada caldrà afegir-hi “les indemnitzacions que corresponguin en concepte d’equiparació del poder adquisitiu i de la qualitat de vida”.

Les funcions que s’atribueixen a l’esmentat delegat o delegada són “facilitar la representació institucional del govern de la Generalitat a Andorra, amb relació a les matèries que són competència de la Generalitat o d’interès per a Catalunya”, “promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits o que en depenen amb els organismes internacionals amb presència a Andorra i amb relació a les matèries que són competència de la Generalitat o d’interès per a Catalunya”, “dirigir, supervisar i impulsar l’activitat de la delegació” i “dirigir la coordinació de les oficines sectorials del Govern a l’exterior que actuïn en la seva àrea d’influència” entre altres coses.

Encara que és aviat per saber qui pot ocupar la plaça, un dels noms que hi ha sobre la taula és el de l’ex-alcalde de la Seu d’Urgell i ex-diputat al Parlament de Catalunya Albert Batalla, actualment establert al Principat

Encara que és aviat per saber qui pot ocupar la plaça, un dels noms que hi ha sobre la taula és el de l’ex-alcalde de la Seu d’Urgell i ex-diputat al Parlament de Catalunya Albert Batalla, actualment establert al Principat. Batalla, a més a més, està en l’òrbita de Junts, una de les formacions polítiques que dóna suport al govern de la Generalitat i que ostenta la conselleria d’Acció Exterior, que és qui més vinculació té respecte la delegació. Victòria Alsina és la consellera en la matèria.

Els aspectes que es valoren per una comissió inicialment composada per la directora general de l’Acció Exterior, el director general de la Representació del Govern a l’Exterior i de la Unió Europea, la subdirectora general de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Règim Interior i dues persones amb experiència professional en l’àmbit de les relacions internacionals i/o del mandat geogràfic de la delegació, són experiència professional en funcions de direcció i coneixements i/o experiència professional en l’àmbit de les relacions internacionals, el comerç internacional, les institucions governamentals o els organismes internacionals.

També es tindrà en compte que la llicenciatura o grau de què disposi l’aspirant sigui en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals, Economia, Dret o altres ciències socials relacionades amb l’àmbit d’actuació de la delegació. Més aspectes que es valoren: disposar d’un màster o postgrau en dret internacional, comerç internacional, relacions internacionals, estudis europeus i cooperació al desenvolupament. Com s’ha dit, és un element important tenir coneixements de la història i la realitat econòmica, política i social d’Andorra i de les seves relacions amb Catalunya.

Un moment de la trobada entre Maria Ubach i Victòria Alsina.

Relacionat

La demanda de la Generalitat per obrir delegació és, per ara, només “verbal”

Coneixement de francès i d’anglès, així com d’altres llengües estrangeres, amb un nivell B1 o superior, coneixements d’organització de l’Administració pública, capacitat de treballar tant en equip com de manera autònoma i capacitat de crear i mantenir relacions de col·laboració amb contraparts rellevants de l’àmbit polític, social, empresarial, mediàtic i de l’administració són altres aspectes que també es tenen en compte i que en la mesura que es pugui cal poder acreditar en el currículum que es presenti, que ha d’anar acompanyat d’una carta de presentació i motivació.

Una vegada es faci un primer filtratge, els responsables de la Generalitat encarregats de la selecció del delegat a Andorra es reserven el dret de poder fer una entrevista als aspirants més ben posicionats. L’edicte publicat recentment és un formalisme. A ningú no se li escapa el més polític i, alhora, l’elecció discrecional que hi ha al tomb d’aquests càrrecs. Aparentment la delegació hauria d’estar en marxa abans no acabi la legislatura política al Principat. Però no està pas clara ni tan sols aquesta circumstància.

Etiquetes

Comentaris (14)

Trending