Parar per reflexionar

M

MARTÍN BLANCO

Comentaris

Reflexió.
Reflexió. MARTÍN BLANCO

Assegura el ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, que l’alentiment de la construcció que es preveu anirà bé per afrontar la reflexió de com ha de ser el model de creixement urbanístic. Si hi ha d’haver més o menys grues.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending