De formació professional a feina probable

M

MARTÍN BLANCO

Comentaris

FP.
FP. MARTÍN BLANCO

La formació professional que es fa al país serveix de ben poc més enllà de les fronteres andorranes. La immensa majoria de titulacions no permeten treballar a l’estranger. I per a Martín Blanco, cada vegada més FP més que formació professional és feina probable.

Comentaris

Trending